Zoek
Bekijk deze video

'Kijk hier de film 'Pionieren met Impact'!

IZB Impact projecten

Financieel betrokken

 • Rosmalen.jpg

  CRUX

  Rosmalen

  De nieuwbouwwijk De Groote Wielen is het werkterrein van ds. Wolter Stijf, missionair pionier van CRUX.

 • cross-culture_1920x487_acf_cropped.jpg

  Cross Culture

  Nieuwegein

  Cross Culture is een pioniersplek in Nieuwegein die zich richt op christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit verschillende landen en culturele achtergronden. Het is een warme gemeenschap waar zowel christenen als niet-christenen zoeken naar de ontmoeting met God en met elkaar.

 • sebaldeburen.jpg

  De Verbinding

  Sebaldeburen

  In Sebaldeburen probeert het pioniersteam door gezamenlijk gebed, geloofsgesprek en het ondernemen van allerlei activiteiten een ‘voorhof’ of ‘tussenplaats’ te zijn tussen kerk en dorp. Laagdrempelig de mensen ontmoeten, delen van ontvangen gaven, openstellen in kwetsbaarheid en ruimte bieden voor inspraak en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden. De hoop en het gebed is, dat daardoor mensen betrokken raken bij wat het pioniersteam doet, maar óók bij wat zij gelooft.

 • fanmiliehuis schollevaar.jpg

  Familiehuis Schollevaar

  Capelle aan den IJssel

  Familiehuis Schollevaar is een pioniersplek in de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel. "We verlangen naar een plek waar we samen het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud zich welkom voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid. We zien uit naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en mogen dankbaar constateren dat dat, in en rond Familiehuis Schollevaar, daadwerkelijk gebeurt".

 • yess.png

  Geloven in BoTu

  Rotterdam

  Geloven in BoTu is als pioniersplek ontstaan vanuit de Geloven in Spangen. Gezamenlijk vormen zij een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. BoTu is de afkorting van Bospolder-Tussendijken die grenst aan Spangen. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

 • hetpand.jpg

  Het Pand

  Groningen

  Sinds 1988 beschikt de Martinikerk-wijkgemeente over het Pand in de Korrewegwijk, een 'Vogelaarwijk' aan de rand van de binnenstad. 'Het Pand', zoals de ruimte eenvoudigweg heet, is gevestigd in een nieuw pand, bij de speeltuin aan de Madoerastraat. Het Pand 2.0 is in juni 2014 officieel geopend. Buiten de directe omgeving van de Groningse Korrewegwijk zegt de naam Het Pand mogelijk niet zo veel, maar voor de buurtbewoners die er wekelijks over de drempel komen is het centrum van grote betekenis. Men vindt er een veilige plek en een luisterend oor. Men komt in contact met elkaar, met betrokkenen en met God. De wekelijkse viering is het hart van de gemeenschap die hoe langer hoe meer vorm krijgt. In de komende projectperiode willen we het werk rondom die groeiende gemeenschap verder uitbouwen. Daarbij richten we ons op het vergroten van het eigenaarschap van de betrokkenen en de duurzame ontwikkeling van de geloofsgemeenschap.

 • lux.jpg

  LUX

  Den Haag

  LUX is een pioniersplek van en voor twintigers en dertigers in Den Haag. In de afgelopen jaren is een community gegroeid waarbij we het belangrijk vinden om elkaar vragen te stellen die we écht belangrijk vinden en zoeken samen naar antwoorden. LUX heeft als uitgangspunt om in de zoektocht naar goed en betekenisvol leven, inspiratie te vinden in christelijke spiritualiteit. Daarbij wordt gezocht naar de verbinding met filosofie en kunst.

 • Spoor van Licht.jpeg

  Spoor van Licht

  Groningen

  Spoor van Licht is een 'sacred space' om jongeren en ouderen, gelovigen en niet-gelovigen, gelegenheid te geven in de fraai verlichte Martinikerk in Groningen iets van God te ervaren, van binnen geraakt te worden, een moment van rust te beleven.

 • aren-nagulyan-LJ13H73O7d4-unsplash.jpg

  Missie Westerveld

  Gemeente Westerveld

  De dreiging van een witte vlek op de kerkelijke kaart. Je kunt je erbij neerleggen – dat gebeurde in eerste instantie ook – maar er kan ook iets in beweging komen. Zo ontstond het pioniersproject Missie Westerveld. Dominee Mark de Jager (1993) kwam in actie, vanuit wat hij zelf ‘jeugdige overmoed’ noemt. Want de kerken mogen leeglopen, God verdwijnt niet. Ook niet uit Zuidwest-Drenthe.

 • flori-almi-weit-gereist-QpBDI11a-q8-unsplash.jpg

  Noorderlicht Charlois

  Rotterdam

  Zondagochtend rond 11.45 uur druppelt de Oude Kerk in Charlois vol met jonge mensen. Bij de deur worden ze hartelijk welkom geheten en ze lopen door richting de kerkzaal. De laatste kopjes koffie worden opgeruimd van de dienst van 10.00 uur en in ontspannen sfeer ontmoeten kerkgangers elkaar. Rond 12.00 uur gaat iedereen zitten en begint de dienst. Er klinkt een woord van welkom en mededelingen waarbij een oproep gedaan wordt om op te geven voor de actie in de wijk. Hierna volgt stilte, gebed, en tijd voor aanbidding waarna de Bijbel opengaat. Een spreker diept het Bijbelgedeelte verder uit en legt een verbinding met vandaag de dag. De dienst wordt afgesloten met gebeden, een lied en de zegen. Zodra de zegen is uitgesproken wordt de soep binnen gereden en verzamelt iedereen zich rondom de tafels. Er wordt soep en brood gegeten, gesproken over de dienst en over het leven.

 • Noorderlicht.jpg

  Noorderlicht: Lege kruiken - een droom

  Rotterdam

  In de afgelopen jaren is de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam van een handjevol mensen uitgegroeid tot zelfstandige wijkgemeente. En vandaaruit zijn weer nieuwe initiatieven ontstaan: eerst de missionaire pioniersplek OMG, daarna Noorderlicht-Oranjekerk (Rotterdam-Noord). Het meest recent, in december 2019, Noorderlicht-Charlois (Rotterdam-Zuid). Predikant en pionier Niels de Jong weet zich geroepen om de zegeningen die in de afgelopen jaren ontvangen zijn niet alleen te tellen, maar ook om anderen erin te laten delen.

 • Elim Tilburg.jfif

  Oase

  Tilburg

  Midden in Tilburg in de wijk Theresia, bevindt zich het kleine kerkgebouw Elim. Elke zondag komt er een een groep van zo'n twintig mensen samen voor de eredienst. Dat er uit deze kleine gemeente een nieuwe pioniersplek is ontstaan, is heel bijzonder. Bij de jonge mensen die zich de afgelopen paar jaar bij Elim aansloten was een 'heilige ontevredenheid' over de gesloten deuren van Elim doordeweeks, en de minimale verbinding met de wijk rondom het kerkgebouw. Vanuit dit gevoel groeide een gezamenlijk verlangen om naar nieuwe manieren te gaan zoeken om het leven te delen met God, met elkaar, en de wijk. Zo werd pioniersplek 'Oase,' geboren.

 • Perron.jpg

  Perron Oosterheem

  Zoetermeer

  Ons verlangen is dat wij een zichtbare en veilige plek in de wijk zijn, waar mensen tot zichzelf, tot elkaar en tot God kunnen komen. Wij willen de reddende liefde van God uitdragen en het goede doen voor de wijk en de mensen die er wonen ongeacht of ze wel of niet gelovig zijn. Daarom blijven we pionieren en zoeken naar wegen om mensen nieuwsgierig te maken naar wat de Bijbel ons wil vertellen. We werken relatiegericht met een duidelijke focus op jonge gezinnen.

 • Plaatsnaambord-van-Siddeburen.jpg

  Struunders

  Siddeburen

  Het doel is: een nieuwe verbinding te maken tussen het evangelie van Jezus Christus en het dorp Siddeburen. De pioniersplek beoogt een levende plek te creëren waar het evangelie gedeeld wordt, waar ‘oog voor elkaar’ wordt beoefend, waar je gezien wordt zonder dat je geschiedenis jou bepaalt.

 • zuiderzeewijk.jpg

  Zuiderlicht

  Lelystad

  De mensen in de Zuiderzeewijk in Lelystad hebben het over het algemeen niet breed, zowel materieel als sociaal. Maar ook voor hen is er hoop: de pioniersplek ‘Zuiderlicht’ wil hen bij Jezus brengen.

IZB Impact projecten

Pioniersprojecten

IZB Impact projecten

Netwerk jonge gemeenten

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief