Zoek

Seinpost Slinge

Seinpost Slinge

De achtergrond van Seinpost Slinge is de vergrijzing van wijkgemeente Slinge (Credo en Open Hof) in combinatie met het verlangen naar een nieuwe protestantse gemeenschap aansluitend op de wijk, die ook de komende decennia levensvatbaar is. Wij accepteren ieder mens als waardevol en toekomstgericht. Onze opvatting dat geloof, hoop en liefde vernieuwend werken, willen we graag delen met de wijkbewoners. Wij geloven in ontmoetingen waarbij het aanwezige sociaal kapitaal geactiveerd en doelgericht ingezet kan worden en positief doorwerkt. Zo wordt ontmoeting een katalysator van hoop en verandering. Daarnaast gaan we op zoek naar initiatieven van individuele wijkbewoners. Vanuit onze passie willen we mensen bemoedigen en versterken.

Context

Seinpost Slinge is een maatschappelijk-diaconale gemeenschap in de Rotterdamse wijk Pendrecht. Het gebouw van waaruit wordt gewerkt ligt aan de Middelharnisstraat. Er wonen zo’n 12.000 mensen in deze wijk. Velen van hen moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of een anderszins laag inkomen. De grootste uitdagingen liggen dan ook op het sociale vlak. Dit missionaire initiatief is er dan ook op gericht, contacten te leggen en relaties op te bouwen. Omzien naar elkaar en luisteren naar de behoeften staan hoog op de agenda. We proberen eenzaamheid te bestrijden door aandacht en interesse te tonen, maar geven ook praktische hulp, bijvoorbeeld wanneer een kapot apparaat moet worden gerepareerd. Door samenwerking met diverse instanties zoals de wijkagent en sociale teams hopen we dit soort situaties op te sporen.

Team

Sinds eind 2020 ben ik, Richard Meerkerk, als lid van het pioniersteam betrokken bij Seinpost Slinge. Dat werk in de wijk doe ik drie dagen per week. We vormen een zelfsturend team van vier personen met verschillende verantwoordelijkheden en een gedeelde passie: contacten aangaan en onderhouden met mensen in de wijk. Wij geloven dat vanuit deze contacten een relatie kan ontstaan, zodat we iets voor elkaar en de wijk te betekenen. Het is ons verlangen dat hierdoor ruimte komt voor vragen over zingeving. Daarbij zoeken we naar een manier om het evangelie te delen, waarbij we uiteraard rekening houden met de omstandigheden en de leefwereld van de wijkbewoners.

Activiteiten

Vanaf de zomer van ’21 zitten we in een nieuwe fase, nadat de vaste pastor/pionier afscheid had genomen. We zijn begonnen met het organiseren van een Kliederkerk, waarbij we ons richten op gezinnen die niet op de wekelijkse ‘Celebrations’ komen. De uitgenodigde gezinnen kwamen wél naar de Kliederkerk en we willen deze feestelijke diensten voorlopig dan ook 1 x per kwartaal doorzetten, in de hoop dat ook deze gezinnen zich op termijn aansluiten bij onze wekelijkse vieringen.

Om verder in contact te komen met wijkbewoners en zo bekendheid te geven aan het werk van Seinpost Slinge plannen we ontmoetingen. Met de bakfiets gaan we dan op een centraal plein in de wijk staan, we schenken (gratis!) koffie en thee en knopen natuurlijk meteen een praatje aan met mensen. Deze actie wisselen we af met een gebedswandeling. We lopen dan in tweetallen door de wijk; gezinnen of bijvoorbeeld de huisarts waar we langslopen dragen we vervolgens concreet in gebed op.

Volgend project

Struunders

Pioniersplek | Siddeburen
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief