Zoek

Ook pionieren?

Pioniers hebben iets visionairs. Ze hebben passie voor het evangelie én een idee hoe ze dat op een creatieve manier willen delen met mensen die niet (meer) via het reguliere kerkelijk leven worden bereikt. Maar hoe verloopt de reis van ‘droom’ naar ‘uitvoering’? IZB Impact faciliteert de opstart en ontwikkeling van pioniersplekken. Hoewel bij ieder nieuw initiatief maatwerk nodig is, zijn een aantal ingrediënten binnen de startbegeleiding noodzakelijk.

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium de IZB te informeren over de voorbereidingen. We hebben voor elke pioniersplek een ‘startbegeleider’ beschikbaar, die kan helpen bij het ontwikkelen van een visie, het samenstellen van een team en het creëren van draagvlak. Daarbij komt de expertise die in de loop der jaren is opgebouwd goed van pas.

Luisteren
Pionieren begint met zorgvuldig luisteren. De ervaring leert dat de deelname aan een ‘luisterdag’ de ontwikkeling van een pioniersplan in een stroomversnelling kan brengen. Er wordt tijd genomen om te luisteren naar alle relevante relaties: in de eerste plaats God; dan: de medewerkers, het team. Ook de context spreekt een woordje mee en omdat we ons realiseren dat we deel zijn van een groter verband, leggen we ook ons oor te luisteren bij de kerk. Als we al die signalen hebben geïnventariseerd krijgen we ook meer zicht op de vraag hoe het plan aansluit bij de doelgroep.

Pionierbegeleider
Zodra een pioniersplek daadwerkelijk van start is gegaan, neemt een pionierbegeleider de taak van de startbegeleider over. Bij de IZB kan dit dezelfde persoon zijn. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor zowel de kerkenraad als het pioniersteam. Hij/zij draagt zorg voor de afstemming met de landelijke kerk en is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding.

Startbegeleiding
De ervaring leert dat het nodig is om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de opstartfase van een pioniersplek. Aan de ene kant heeft dat te maken met de uitgangspunten die de IZB hanteert. Wij vinden het belangrijk dat deze geïntegreerd zijn in het proces, planvorming en uitvoering. Daarnaast blijkt het nodig om voldoende tijd aan een visie, het team en een breed draagvlak te besteden. Het proces van startbegeleiding kan er als volgt uitzien:

Schrijf je in voor de Impact nieuwsbrief