Zoek

Privacy statement

De IZB vindt privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens die in het registratiesysteem zijn opgenomen. Daarbij houden wij ons aan de regels, zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze beschermen en welke rechten u heeft. In het privacy statement zijn ook de contactgegevens opgenomen voor het geval u vragen, opmerkingen of klachten heeft.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief