Zoek

Wat we doen

U kent de IZB misschien van naam, maar wat we precies doen… We praten u even bij. Om met de deur in huis te vallen: we verlangen ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen.

Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan.

Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie.

Het werk is onderverdeeld in vijf werktakken:

  • IZB-Focus (missionaire toerusting)
  • IZB-Impact (pioniersplekken en -projecten)
  • IZB-Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)
  • IZB-Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)
  • IZB-Vandaag (inspiratie voor nu)

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief