Zoek

Uitgangspunten

Bij de planvorming voor een pioniersplek zijn een aantal uitgangspunten voor ons van groot belang. In de startbegeleiding en tijdens begeleiding van bestaande initiatieven spelen deze een belangrijke rol. Onze identiteit en visie komt met name tot uiting in deze uitgangspunten.

Jezus Christus centraal

Het verlangen om mensen in contact te brengen met Jezus Christus staat centraal op elke pioniersplek, ongeacht de doelgroep of context. Dat wat we hebben ontvangen in Jezus Christus willen we delen met mensen die er vervreemd van zijn (geraakt). Om anderen met Jezus te laten kennismaken, is het van belang dat de leden van een pioniersteam zelf in een levende relatie tot Hem staan. In het werk is de Bijbel bron en norm.

Gebed draagt het werk

We zijn ervan overtuigd dat missionair werk ten diepste Gods werk is, en daarom is gebed een dragende kracht. Zonder gebed is pionieren een menselijke onderneming waarbij succes afhangt van eigen inzet. God zorgt voor de vrucht, en daarom bidden we.

Viervoudig luisteren

Luisteren is een basishouding in het pionieren, zowel bij de opstart als bij de voortgang van het werk. Een luisterende en onderzoekende houding helpt om te bepalen op welke wijze het missionair werk in de gegeven context het beste vormgegeven kan worden. Luisteren gebeurt in vier richtingen: naar God, naar de context, naar elkaar in het team, en naar kerk. Zo wordt er gepionierd op een manier die zowel gebalanceerd als vernieuwend en dynamisch is.

Gemeenschapsvorming

Een pioniersplek werkt toe naar het vormen van een geloofsgemeenschap. Ze is dus geen tussenstation naar een bestaande gemeente, maar vormt een volwaardige geloofsgemeenschap waar mensen het Evangelie mogen ontdekken, beleven, belijden, toepassen en uitdelen. Nieuwgelovigen worden uitgedaagd om hun plek in het geheel in te nemen, en hun gaven in te zetten voor de gemeente van Christus.

Groeien naar volwassenheid

De jonge pioniersplekken groeien zoveel mogelijk uit tot volwaardige geloofsgemeenschappen, met alles wat daarbij komt kijken: gaven, structuur, zelfstandigheid, etc. Een volwassen gemeente stimuleert tot geloofsoverdracht en –groei.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief