Zoek

Over IZB Impact

De afdeling IZB Impact richt zich op het ondersteunen van de vorming van nieuwe geloofsgemeenschappen. Hierin werkt de IZB nauw samen met het programma ‘pionieren’ van de Protestantse kerk in Nederland. In alles werken we met verlangen om mensen te laten delen in de vreugde van het evangelie van Jezus Christus.

Pionieren
Pionieren zit de IZB in het bloed. Als de meerderheid van de bevolking God, kerk en geloof links laten liggen, kunnen we vanuit de christelijke gemeenten geen genoegen nemen met die situatie. We schrijft nooit af wie ons afschrijven. Want de liefde van Christus dringt ons. Telkens opnieuw zoeken we contact, leggen we verbinding en bouwen aan gemeenschappen, om mensen te laten delen in de vreugde van het evangelie. Al lang voordat de term ‘pioniersplek’ inburgerde, kende de IZB missionair werkers die er als verkenners, spoorzoekers en bruggenbouwers op uit trokken. In oude stadsdelen waar het laatste kerk al decennia geleden was gesloten, later ook in nieuwbouwwijken waar nooit op kerkelijke presentie werd gerekend. Met geloof, elan, creativiteit en volharding zijn de pioniers aan de slag gegaan. Daardoor kunnen we bij de beoordeling en begeleiding van nieuwe projecten putten uit een schat aan ervaring. Tegelijkertijd beseffen we dat elke situatie en context nieuwe uitdagingen met zich mee brengt. Daar verdiepen we ons in, met het gebed en in het vertrouwen dat de Geest ons de weg wijst.

Gemeenschapsvorming
Elke tijd vraagt om een nieuwe ‘vertaling’ van het evangelie. Zeker voor een organisatie als de onze, met wortels diep in de vorige eeuw (1935), is het zaak om de radar scherp af te stellen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. In de recente bezinning is het inzicht geboren dat missionair werk in onze tijd alleen vruchtbaar kan zijn vanuit een hernieuwde oriëntatie op Jezus Christus. We geloven dat Hij de levende is, die mensen wegroept van de doodlopende wegen waarop ze zijn beland. Hij brengt ze in de kring van navolgers, de gemeenschap rondom zijn Persoon en onderwijs. We vertrouwen erop dat Hij daar in het midden is. Iedereen is welkom in die kring, omdat de Gastheer geen onderscheid maakt. De vreugde die Hij geeft, maakt dat we ook oog en hart hebben voor anderen.

Schrijf je in voor de Impact nieuwsbrief