Zoek

Over IZB Impact

De laatste jaren wordt het kerkelijk landschap in Nederland verrijkt met steeds meer pioniersplekken. Waren missionaire projecten tot een jaar of tien geleden toch vooral te vinden in aandachtswijken in de grote steden, vandaag de dag zijn er pioniersplekken in de stad en op het platteland, in vinexwijken, dorpskernen en multiculturele buurten, onder spirituele zinzoekers, millenials en kerkverlaters.

Dat er steeds meer wordt gepionierd heeft te maken met twee ontwikkelingen. Ten eerste hebben steeds minder Nederlanders (nog) iets met de kerk. Kerken worden leger, of vallen zelfs om. Dat noodzaakt tot nadenken waarom dat zo is, en wat het Evangelie mensen van nu heeft te zeggen. Ten tweede is voor veel Nederlanders het christelijk geloof ver verwijderd van hun leefwereld. De kerk is uit zicht of heeft een hoge drempel.

Pionieren is een reactie op deze ontwikkelingen. Als mensen niet naar de kerk komen, dan gaat de kerk naar mensen toe. Vanuit het verlangen om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus, worden er nieuwe wegen gezocht. Pioniersteams zoeken met veel liefde en creativiteit naar manieren om een context te dienen en mensen de kans te geven om – via taal en vormen die bij hun leefwereld passen – te onderzoeken en ondervinden wat het betekent om Jezus te volgen. Zo ontstaan er geleidelijk nieuwe geloofsgemeenschappen met mensen die niet (meer) naar de kerk gingen.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief