Zoek

Struunders

Struunders

Het doel is: een nieuwe verbinding te maken tussen het evangelie van Jezus Christus en het dorp Siddeburen. De pioniersplek beoogt een levende plek te creëren waar het evangelie gedeeld wordt, waar ‘oog voor elkaar’ wordt beoefend, waar je gezien wordt zonder dat je geschiedenis jou bepaalt.

Siddeburen maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Midden-Groningen. Met zijn 3200 inwoners behoort het tot de grotere dorpen in Groningen. Voor de herindeling was het onderdeel van de gemeente Slochteren, wat meteen duidelijk maakt dat het in het gaswinningsgebied ligt en te maken heeft met gasbevingen en daarmee samenhangende schade. Onze pioniersplek richt zich op Siddeburen en nabije omgeving. We hebben het hele dorp op het oog, en zoeken naar manieren om verbinding te krijgen met de verschillende generaties. Hoewel Siddeburen een fijn dorp is, constateren we ook dat er meerdere vormen van vereenzaming bestaan. Bij ouderen, dorpsgenoten die er door echtscheiding of andere levensgebeurtenissen alleen voor staan, en jongeren die moeilijk meekomen. We zien ook ‘vereenzaming in het geloof’ bij gezinnen waar één partner christen is. Wij verlangen ernaar verbinding tot stand te brengen met onze dorpsgenoten, zodat mensen zich gezien en gehoord weten.    

Kerk in Siddeburen

Het pionierswerk is ontstaan vanuit een gevoel van onrust in de Hervormde gemeente van Siddeburen door het besef dat de gemeente onvoldoende toekomt aan het delen van het evangelie met mensen buiten de kerk. De pioniersplek biedt nieuwe manieren om in verbinding te komen met dorpsgenoten. Het pioniersteam bevat een mooie mix aan leeftijden en talenten. We zijn creatief en praktisch ingesteld, en denken graag in mogelijkheden. Een deel van het team wil graag aan de slag met gezinnen en jeugd, een ander deel zet in op de ontmoeting met ouderen.

Activiteiten

Het pionierswerk is van start gegaan in een tijd van veel beperkingen vanwege corona. Toch hebben we inmiddels speurtochten georganiseerd waar veel ouders met kinderen aan meededen, en een adventskalender uitgebracht. We zien dat we door deze initiatieven al veel mensen bereiken en bekendheid krijgen in het dorp. Hier kunnen we straks, als samenkomen weer mogelijk is, op voortborduren. Zo hopen we door middel van (buiten)activiteiten in contact te komen met iedereen in en rond Siddeburen. We willen mensen ruimte bieden om elkaar te ontmoeten, om te komen met al hun worstelingen en verdriet. Het is ons verlangen dat ze Jezus Christus meer en meer leren kennen. Cursussen kunnen daarbij helpen. We merken nu al dat omzien naar elkaar door onze initiatieven wordt aangewakkerd. Dat ervaren we als een begin van iets heel moois.

Actuele informatie op: https://struunders-siddeburen.nl/

Details

Maak hier een gift over.

3% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 460,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 15.000,-

Volgend project

Van Harte

Pioniersplek | Doetinchem
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief