Zoek

Van Harte

Van Harte

Aangespoord door het geloof dat Jezus onze Verlosser is, gaan we van start met een pioniersplek waarin gastvrijheid en gebed centraal staan. We doen dat in de hoop en de verwachting dat we het evangelie van Jezus Christus kunnen delen met de mensen in de wijk. We dromen van een inloopplek en een buurttuin als basis. Daaromheen worden activiteiten georganiseerd die het contact met de wijkbewoners kunnen stimuleren. Vandaar ook de naam van de pioniersplek: Van Harte, meer leven in de wijk.

We zijn actief in Doetinchem-Noord. Het is een volkswijk met veelal sociale huurwoningen. De mensen zijn doorgaans laag opgeleid, niet aangesloten bij een kerk, hebben een laag inkomen en/of zitten in de schuldsanering. Naar verhouding veel bewoners hebben een Turkse achtergrond. In deze wijk zien we een grote mate van gebrokenheid. Er is sprake van eenzaamheid, lichamelijke of verstandelijke beperking, werkloosheid, verwaarlozing, verslaving. Nogal wat kinderen groeien op in een eenoudergezin. Dit alles neemt niet weg dat we ook positief ingestelde wijkbewoners ontmoeten. We proberen te ontdekken of er mensen zijn die zich willen aansluiten bij Van Harte.

Team

Het team bestaat uit drie echtparen: twee 50-plussers en een jong stel met twee kinderen. Aanleiding om concreet iets voor de buurt te betekenen was de oproep van de buurtcoach om mee te denken over een bestemming voor een braakliggend terrein. Twee stellen hebben daarop gereageerd en zo ontstond het initiatief voor een buurttuin. We zijn samen met andere buurtbewoners aan de slag gegaan en hebben al mooie contacten gelegd. Omdat het om een groot terrein gaat, waar ook gebouwd mag worden, hebben we het plan opgevat om hier een pioniersplek op te zetten. We kunnen officieel van start vanuit de Hofkerk, een wijkgemeente van de Protestantse kerk in Doetinchem.

Activiteiten

We werken samen met buurtbewoners aan een buurttuin, onder de naam Palet Park.  Intussen hebben we al enkele activiteiten samen georganiseerd: een informatiemiddag, twee keer een burendag en een kerstfeest voor de buurt (2019). Met de bewoners die actief hebben meegeholpen is een band ontstaan. We hebben samen gegeten en onder het genot van een kop koffie zijn gesprekken gevoerd over zingeving.

De contacten groeien

Ook al is de tuin er nog niet, de contacten zijn er wel. Buurtbewoners weten ons te vinden. Van een alleenstaande vrouw is haar 50-jarige zoon overleden. Wij kregen het verzoek op de begrafenis te spreken. De man was verslaafd, we hebben hem vaak opgezocht in de gevangenis en veel gesprekken gevoerd over God. Hij had een bijbel en citeerde daar vaak uit. Dit hebben wij op de begrafenis mogen delen. Een bijzonder moment! Een vergelijkbare ervaring hadden we tijdens het buurtkerstfeest. Er was veel interesse voor de kerstvertelling. Vanwege de lockdown kwam helaas veel stil te liggen. We zien wel uit naar een locatie binnen. We bidden of er een plek mag komen om mensen te kunnen ontvangen.

Meer informatie over Van Harte is te vinden op www.vanhartedoetinchem.nl 

Volgend project

|
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief