Zoek

Van Harte

Van Harte

Aangespoord door het geloof dat Jezus onze Verlosser is, zijn we in 2021 gestart met een pioniersplek in Doetinchem-Noord. Onze naam en motto, 'Van Harte, meer leven in de wijk,' laten ons verlangen zien: ons hart en leven delen met mensen uit de wijk. Vanuit de hoop en verwachting dat het Goede Nieuws van Jezus Christus licht en leven kan brengen in levens van mensen. Gastvrijheid, creativiteit, ontmoeting en gebed staan centraal in hoe wij pionieren.

Team

Het team bestaat momenteel uit vijf mensen. Aanleiding om concreet iets voor de buurt te betekenen was de oproep van de buurtcoach om mee te denken over een bestemming voor een braakliggend terrein. Twee stellen hebben daarop gereageerd en zo ontstond het initiatief voor een buurttuin. We zijn samen met andere buurtbewoners aan de slag gegaan en hebben al mooie contacten gelegd. Omdat het om een groot terrein gaat, waar ook gebouwd mag worden, hebben we het plan opgevat om hier een pioniersplek op te zetten. We kunnen officieel van start vanuit de Hofkerk, een wijkgemeente van de Protestantse kerk in Doetinchem. De wijk waarin we werken is een gemoedelijke volkswijk met veelal sociale huurwoningen. Het is ook een context waarin mensen dealen met de nodige uitdagingen; eenzaamheid, werkloosheid of verslaving bijvoorbeeld. Nogal wat kinderen groeien op in een eenoudergezin. 

Activiteiten

Het initiatief rondom de buurttuin heeft inmiddels tot mooie contacten en activiteiten geleid. Elk jaar vieren we burendag en kerstfeest. Het braakliggende terrein is getransformeerd tot groene ontmoetingsplek. Geleidelijk zijn er ook nieuwe activiteiten bij gekomen, zoals een maandelijkse lunch & meeting op zondag, een handwerkcafé en sinds kort wordt er op vrijdag ook gewandeld. 

Meer informatie over Van Harte is te vinden op www.vanhartedoetinchem.nl 

Volgend project

Vitamine G

Pioniersplek | Hilversum
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief