Zoek

Vitamine G

Vitamine G

In Hilversum is de IZB betrokken bij de gemeente rond de Diependaalse Kerk, en het missionaire project 'Vitamine G'.

“Intiem en integer, mooie muziek en een heldere boodschap. Ik heb gevonden wat ik zocht.” Met deze reactie typeert een bezoeker de Vitamine G-dienst.

Met de komst van ds. Gerard Kansen, in september 2008, heeft wijkgemeente Diependaal een nieuwe weg ingeslagen. Een kwart van de werktijd van de wijkpredikant bestemd is om de gemeente te helpen haar missionaire roeping te verstaan. In 2011 startte hij náást de reguliere kerkdiensten met Vitamine G. ‘In deze diensten zoeken we ernaar het waardevolle te verenigen van de inhoudelijke gedegenheid van de protestantse traditie en het persoonlijke van de evangelicale geloofsbeleving’, vertelt Gerard (die in 2017 de overstap maakte naar Amersfoort). ‘Deze combinatie was nieuw voor protestants Hilversum. In de dienst is ruimte voor lofprijzing en aanbidding, waarna in het Bijbels onderwijs aandacht is voor het Koninkrijk van God, dat in Jezus Christus is aangebroken. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de boodschap, waarna ruimte is voor persoonlijke voorbede. De openheid en betrokkenheid van de aanwezigen zijn kenmerkend voor deze nieuwe vorm van gemeente zijn in Hilversum.

Historie
De inhoud en opzet werd mede gekleurd door de context van Hilversum: in het palet van de plaatselijke protestantse gemeente met bonders, middenorthodoxen, vrijzinnigen en confessionelen ontbrak een ‘reformatorisch-evangelische’ variant. In steekwoorden: een viering waarin de diepgang van de gereformeerde traditie wordt gekoppeld aan een liturgie met eigentijdse muziek; een missionaire gemeenschap met nadruk op discipelschap, veel interactie, gezamenlijke maaltijden.’
In 2011 is schoorvoetend begonnen, met 8 mensen. In 2014 kreeg het project officieel de status van ‘missionaire pioniersplek’ en nu zijn er ca. 125 betrokkenen. De crèche is overvol het kinderwerk is opgebloeid, er zijn kringen, er is getrouwd en gedoopt, kortom, een heel proces van revitalisering.
Gerard: ‘In het begin baden we om “steunpilaren”, mensen die ons zouden kunnen helpen bij de opbouw, want we voelden onze ontoereikendheid. Dat gebed is wonderlijk verhoord, doordat ze op ons pad kwamen: mensen met muzikale, financiële en organisatorische expertise.
Met argusogen werd het initiatief indertijd bekeken. Er werd meesmuilend over gesproken en als voorganger heb ik heel wat over me heen gekregen. Het vergde lef en volharding. Maar als God je eenmaal wat op je hart heeft gelegd, moet je daar aan vasthouden; bescheiden, maar beslist.’

De Diependaalse kerk is een mixed economy of church, met twee kernen, de ‘oude‘ kwetsbare wijkgemeente en Vitamine G. Elke tweede en vierde zondag van de maand is er om 12.00 uur een ‘Vitamine G-dienst’ in de Morgensterkerk, Seinstraat 2 Hilversum.

Lees ook: Terugblik op eerste jaren Vitamine G en Creatief met de Bijbel.

Inmiddels zijn Kaj en Rianne ten Voorde aangesteld als pioniers en voorgangers van Vitamine G.

Volgend project

Zuiderlicht

Pioniersplek | Lelystad
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief