Zoek

Zuiderlicht

Zuiderlicht

De mensen in de Zuiderzeewijk in Lelystad hebben het over het algemeen niet breed, zowel materieel als sociaal. Maar ook voor hen is er hoop: de pioniersplek ‘Zuiderlicht’ wil hen bij Jezus brengen.

Rond 2000 werd hier gestart met kinderwerk, daarna volgde jongerenwerk. En binnenkort dus een volwaardige pioniersplek. Die zal gericht zijn op de vorming van een geloofsgemeenschap, ‘een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar kunnen zien worden’. De Hervormde gemeente Lelystad heeft de leiding en werkt samen met andere christenen aan dit pionierstraject, dat wordt begeleid door de IZB.

De Zuiderzeewijk is de oudste wijk van Lelystad en telt zo’n 6000 inwoners. Een groot deel is laagopgeleid en heeft weinig te besteden. Het etiket ‘achterstandswijk’ is nog steeds van toepassing, ook al zijn er in de loop der jaren veel dingen verbeterd, mede dank zij het kerkelijk jeugdwerk. In de wijk zelf is geen kerkelijke presentie, dus christenen – voornamelijk mensen met een Surinaamse en Afrikaanse achtergrond – gaan naar kerken in andere delen van de stad. De verwachting is dat een deel van hen zich zal aansluiten bij de te stichten geloofsgemeenschap

‘Zuiderlicht’ wil uiteraard niemand uitsluiten maar kiest in eerste instantie voor enkele afgebakende doelgroepen, te beginnen bij kinderen met wie er via kinderclubs en school al contacten zijn. Via hen hoopt men ook de ouders bereiken; in de praktijk zijn dat voornamelijk alleenstaande moeders. Door met hen in gesprek te gaan en vooral te luisteren, kunnen de behoeften worden gepeild. Verder zijn er nogal wat ouderen in de wijk die er hun hele leven wonen en, ondanks het feit dat ze hun eigen netwerken hebben, met eenzaamheid kampen. Ook op hen zal de focus worden gericht.
Een greep uit de concrete plannen die ‘Zuiderlicht’ in petto heeft voor de Zuiderzeewijk:

- Godsdienstlessen op twee basisscholen
- Huiswerkbegeleiding
- Koffieochtenden en ontmoetingsmaaltijden
- Een basiscursus ‘Bijbel/christelijk geloof’ voor jonge ouders, waarbij speciale aandacht wordt gegeven aan relaties

Het verlangen leeft om op termijn ook vieringen of samenkomsten te organiseren. De vraag daarnaar zal hopelijk in de eerste plaats vanuit de doelgroep zelf komen.
Het team dat de afgelopen tijd is samengesteld bestaat uit vrijwilligers, maar voor de toekomst wordt gezocht naar een of meer betaalde krachten, bij voorkeur een jong echtpaar. Voor de benodigde financiën is er subsidie vanuit het programma Pionieren van de Protestantse Kerk.

Details

Maak hier een gift over.

18% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 3.626,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 20.000,-
Doneer aan dit project
Volgend project

Bureau van Betekenis

Pioniersplek | Leiden
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief