Zoek

Zuiderlicht

Zuiderlicht

De mensen in de Zuiderzeewijk in Lelystad hebben het over het algemeen niet breed, zowel materieel als sociaal. Maar ook voor hen is er hoop: de pioniersplek ‘Zuiderlicht’ wil hen bij Jezus brengen.

Rond 2000 werd hier gestart met kinderwerk, daarna volgde jongerenwerk. En nu wordt er gebouwd aan een volwaardige pioniersplek, die zich richt op de vorming van een missionaire geloofsgemeenschap: 'een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar kunnen zien worden’. De Hervormde Gemeente Lelystad heeft de leiding en werkt samen met het pioniersteam en de pionier, hierbij begeleid door de IZB.

De Zuiderzeewijk is de oudste wijk van Lelystad en telt zo’n 6000 inwoners. Een groot deel is laagopgeleid en heeft weinig te besteden. Het etiket ‘achterstandswijk’ is nog steeds van toepassing, ook al zijn er in de loop der jaren veel dingen verbeterd, mede dank zij het kerkelijk jeugdwerk. In de wijk zelf is geen kerkelijke presentie, dus christenen – voornamelijk mensen met een Surinaamse en Afrikaanse achtergrond – gaan naar kerken in andere delen van de stad. De verwachting is dat een deel van hen zich zal aansluiten bij de te stichten geloofsgemeenschap

Sinds september 2022 is de pionier Robert van der Elst in dienst. Hij is veel met mensen in de wijk in gesprek om te ontdekken wat er leeft en waar behoefte aan is. Zo zijn er in de wijk veel gebroken gezinnen. Ook zijn er nogal wat ouderen in de wijk die er hun hele leven wonen en, ondanks het feit dat ze hun eigen netwerken hebben, met eenzaamheid kampen.

Op dit moment zijn er verschillende activiteiten, waaronder:

  • KinderBijbelClub
  • Uitdelen van agrarische producten
  • Vrouwengroep
  • Koffieochtend en lunch
  • Huiswerkbegeleiding

Het verlangen leeft om ook vieringen of samenkomsten te organiseren met mensen in de wijk; over de vorm en invulling hiervan wordt nu door het pioniersteam – samen met wijkbewoners – concreter nagedacht.

Details

Maak hier een gift over.

86% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 21.434,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 25.000,-
Doneer aan dit project
Volgend project

Bureau van Betekenis

Pioniersplek | Leiden
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief