Zoek

De Brug

De Brug

Een gemeenschap speciaal voor zoekers en pasgelovigen: een plek om God te ontmoeten en kerk te zijn. Dat was de droom in Huizen. Via pioniersplek 'De Brug’ wordt hier gestalte aan gegeven.

De Brug is het geheel van (extern gerichte) missionaire activiteiten in Huizen. Met het beeld van een brug wordt onder andere de verbinding van God naar ons en van ons naar God, maar ook de brug van buiten naar binnen en van binnen naar buiten de kerk bedoeld.

In een aantal jaren heeft De Brug zich als een jonge geloofsgemeenschap ontwikkeld. Elke zondag komt er een substantiële groep mensen bij elkaar in de ontmoetingsdienst. Deze zijn een belangrijk onderdeel van De Brug. Het is een centrale plaats geworden waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. Rondom de diensten vinden allerlei activiteiten plaats die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep.

In de afgelopen jaren zijn meerdere mensen tot geloof gekomen waarvan een aantal ook gedoopt mochten worden. Daarnaast is de geloofsgemeenschap van De Brug gestart met het vieren van het Avondmaal.

Jan Verkerk
121663_l-685x1024.jpgJan Verkerk (1964) is getrouwd en vader van vier kinderen. Sinds september 2004 woont hij in Huizen na eerst ruim 17 jaar in het landelijke Westbroek te hebben gewoond. Hij werkte eerder 20 jaar in de grafische sector. Na zijn opleiding theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede liep hij stage in Utrecht (Jacobikerk en MiDihuis) en Westbroek. Hij was twee jaar pastoraal werker in Wilnis. Sinds 1 juni 2004 is hij als evangelist verbonden aan de Hervormde Gemeente van Huizen. Sinds een aantal jaar heeft hij de bevoegdheid om sacramenten te bedienen.

Details

Huizen

Volgend project

Familiehuis Schollevaar

Pioniersplek | Capelle aan den IJssel
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief