Zoek

Familiehuis Schollevaar

Familiehuis Schollevaar

Familiehuis Schollevaar is een pioniersplek in de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel. "We verlangen naar een plek waar we samen het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud zich welkom voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid. We zien uit naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en mogen dankbaar constateren dat dat, in en rond Familiehuis Schollevaar, daadwerkelijk gebeurt".

Hoe ziet jullie werkgebied eruit?
We werken vanuit de Ontmoetingskerk. Deze werd in 1992 geopend en markeert de samenwerking tussen twee gemeenten: de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel en de Hervormde Wijkgemeente Schollevaar. Beide gemeenten verstaan elkaar uitstekend en het was dus een logische stap om ook op missionair terrein de handen ineen te slaan.In 2018 is een pioniersteam gevormd dat contact legde met wijkbewoners en reeds aanwezige christelijke gemeenten in Schollevaar-Oost, een multiculturele wijk waar zo’n 6000 mensen wonen. De kerkelijke gemeenten trekken ieder min of meer hun eigen doelgroep. Omdat ons team bestaat uit mensen met een Nederlandse achtergrond, zullen wij juist deze doelgroep makkelijker aanspreken dan mensen uit een andere cultuur. Zonder dat we mensen willen buitensluiten – iedereen is welkom – richten we ons primair op gezinnen met kinderen.

Wie zijn jullie?
Johan van der Klooster (1983). Met mijn vrouw, Annelies, en twee kinderen woon en werk ik in Capelle aan den IJssel. In 2011 zijn we officieel gestart met missionair jeugdwerk in Schollevaar. Het pioniersteam bestaat uit 9 mensen van diverse leeftijden. Ook partners en kinderen zijn bij het pionieren betrokken. De teamleden komen bij elkaar voor praktische zaken en hebben daarnaast ook ‘geloofsavonden’, die in het teken staan van gebed en het delen van elkaars geloofsleven.

Wat doen jullie zoal?
Elke eerste zondag van de maand wordt er in een school een maaltijd gehouden, waarbij iedereen kan aanschuiven. Daarbij staat een bijbelverhaal centraal, dat de aanwezigen creatief kunnen verwerken. Het zwaartepunt ligt de komende periode op het aangaan en versterken van relaties met wijkbewoners. We studeren gezamenlijk een toneelstuk in, met de bedoeling dat op de planken te brengen. En we houden een startfeest en ook daarbij geldt: samen met de doelgroep.

Welke ontwikkelingen zien jullie?
Druppelsgewijs komen er mensen bij. Voorzichtig worden er relaties gelegd. Samen bezig zijn, samen eten – veel mensen blijken dit als veilig te ervaren. Bezoekers komen terug, er is openheid, grote levensvragen worden gesproken. Met andere woorden: God is aan het werk.

Details

Maak hier een gift over.

14% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 2.318,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 16.700,-

Volgend project

Geloven in BoTu

Pioniersplek | Rotterdam
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief