Zoek

Geloven in BoTu

Geloven in BoTu

Geloven in BoTu is als pioniersplek ontstaan vanuit de Geloven in Spangen. Gezamenlijk vormen zij een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. BoTu is de afkorting van Bospolder-Tussendijken die grenst aan Spangen. Elke zondag komen we bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Geloven in BoTu wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen wij een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Iedereen kan meedoen

Geloven in BoTu kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Wij weten ons geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Bospolder-Tussendijken. Daarom werken we graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In onze projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Yess!

Een belangrijk onderdeel van Geloven in BoTu is Yess! Het inititatief is geboren tijdens de coronacrisis. We merken dat er structurele armoede is waar te weinig aandacht voor is. Om die reden zijn we de weggeefwinkel begonnen: een plek waar de uitdagingen van Bospolder-Tussendijken ‘bottom-up’ aangepakt worden en mensen een nieuwe kans krijgen. In onze weggeefwinkel kunnen wijkbewoners met een kleine beurs terecht voor kleine donaties (brood, groenten, fruit, etc.). We zijn daarin afhankelijk van reststromen die ons geschonken worden door diverse bedrijven. De versproducten die we ontvangen gaan dezelfde dag nog de deur uit. Van de producten die langer houdbaar zijn, maken we ‘maandpakketten’ voor gezinnen die het extra hard nodig hebben. 

Dagelijks maken meer dan honderd gezinnen gebruik van ons aanbod.  Veel van deze gezinnen zijn (nog) niet bij de voedselbank aangemeld. Vaak is er schaamte, of weet men de weg naar hulpverlening niet goed te vinden. Door gesprekken met onze actieve vrijwilligers – die ook in de buurt wonen – werken we aan vertrouwen en verwijzen we door. Op deze manier werken we aan perspectief waardoor deze gezinnen eerder de hulp krijgen die nodig is. Hierdoor worden eventuele schulden(stress) sterk verminderd.

Naast de weggeefwinkel werken we ook aan begeleiding en ontwikkeling van de vrijwilligers. Deze vrijwilligers (buurtbewoners zonder veel kansen op de arbeidsmarkt) krijgen een interne training waarin ze verschillende vaardigheden aanleren en oefenen. Daarnaast proberen we ook zoveel als mogelijk onze vrijwilligers een opleiding te laten volgen en begeleiden we hen verder naar betaald werk in de maatschappij.

Details

Maak hier een gift over.

94% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 5.647,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 6.000,-

Volgend project

Geloven in Spangen

Gemeentestichting | Rotterdam
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief