Zoek

Geloven in Spangen

Geloven in Spangen

Geloven in Spangen is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn ze ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Het initiatief kreeg de veelzeggende naam Geloven in Spangen. Elke zondag komen ze bij elkaar. Dat is best bijzonder, want bijna 50 jaar geleden deed de laatste koster het licht uit, in de Kapel van Spangen (een kerk met meer dan 800 zitplaatsen). De kerk is dus zogezegd terug van weggeweest.

Aansluiten bij de wijk
Geloven in Spangen wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Onderlinge relaties
Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze graag samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

Geloven in Spangen is verbonden met de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2020 werd Geloven in Spangen de eerste kerngemeente binnen de Protestantse Kerk. Hiermee werd zij een zelfstandige gemeente, passend bij het karakter van een pioniersplek. Vanuit Geloven in Spangen zijn de afgelopen jaren twee nieuwe pioniersplekken gestart: in Bospolder-Tussendijken (2020) en Oud-Mathenesse (2023).

Kijk voor meer informatie op de website.

Project 1027 geeft ondersteuning aan het diaconale werk van Geloven in Spangen.

Volgend project

Hebron

Pioniersplek | Amsterdam
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief