Zoek

Hebron

Hebron

Het project is gesitueerd in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, een arbeiderswijk uit het eerste kwart van de twintigste eeuw die in het afgelopen decennium grotendeels gerenoveerd is. De buurt kenmerkt zich door toonaangevende architectuur, door een zeer diverse bewonerssamenstelling en door levendigheid (onder andere in het nabije Westerpark). Hebron is sinds 2012 de enige plek van christelijke presentie in de buurt.

Het project is verbonden aan de Noorderkerk, protestantse wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De IZB is bij dit werk betrokken sinds de aanstelling van evangelist Anne van Laar in 1981. Sinds 2001 is onderkend dat in Hebron een dochtergemeenschap van de Noorderkerk aan het ontstaan is. Het huidige project, missionaire gemeenschapsvorming, loopt vanaf 2011. Doelstelling is te komen tot een levende christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. Speerpunten in het huidige projectplan zijn: bouwen aan geestelijke verdieping van de gemeenschap, investeren in vrijwilligers en experimenteren om met nieuwe buurtbewoners in contact te komen.

Gemiddeld 35 mensen bezoeken de zondagse dienst, ruim 80% komt uit de buurt. De leeftijd varieert van 0-85, onder de aanwezigen zijn minstens 10 etniciteiten vertegenwoordigd. De eerste belijdenisdienst (drie oudere mannen beleden het geloof, één van hen werd ook gedoopt), en de eerste avondmaalsviering vonden alweer meer dan een jaar geleden plaats.

De prille gemeente kent een scala aan activiteiten – ouderenclub, vrouwenbijbelstudiegroep, koffie-ochtenden, open-maaltijden, Rock-Solid-clubs en het zomerse kinderkamp. In 2010 is een missionair jeugdwerker benoemd, die zich richt op de jongeren van 15 jaar en ouder in de Spaarndammerbuurt. Rode draad in alle activiteiten is de passie om het evangelie in woord en daad te delen met jongeren en ouderen in de wijk.

Peter Smits, tot 1 september 2014 missionair werker van Hebron: ‘Mensen voelen zich op hun gemak, ervaren de diensten als een bemoediging en waarderen het dat er gelegenheid is om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. ‘Ik ben blij dat er een kerkdienst is in Hebron’, aldus één van de vaste bezoekers. Wat we ook erg verheugend vinden, is dat de eerste buurtbewoners zich aandienen om in praktische zin mee te helpen: het woord van welkom en een lezing uit de Bijbel doen of collecteren in de dienst, tafels en stoelen klaarzetten, koffie zetten en inschenken, na afloop de kopjes afwassen of iemand die slecht ter been is ophalen en thuisbrengen… zo mag het gestalte krijgen dat we met elkaar een kleine geloofsgemeenschap vormen, door de Here God samengebracht rondom Zijn Woord! We zien het als het begin van een dochtergemeente van de Noorderkerk in de Spaarndammerbuurt.’

Details

Maak hier een gift over.

Volgend project

Het Badhuis

Pioniersplek | Zwijndrecht
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief