Zoek

Het Badhuis

Het Badhuis

De missie van het Badhuis is ‘De wijk dienen uit Liefde’. Dat betekent dat in Het Badhuis iedereen welkom is. We staan klaar voor onze bezoekers en voor alle mensen in de wijk zonder dat er onderscheid gemaakt wordt. We willen dat daar waar we elkaar ontmoeten en ons inzetten voor de buurt, mensen Jezus ontmoeten door ons heen.

Het Badhuis wil een veilige plek zijn voor jong en oud, waar men gezelligheid, warmte en vrolijkheid vindt. Waar buurtbewoners hun talenten met enthousiasme mogen inzetten om de wijk nog mooier te maken. We zetten ons ervoor in om iedere bezoeker te zien en te beter te leren kennen. Dit door hen altijd gastvrij te ontvangen en belangstelling te tonen voor wat de ander bezighoudt in het hele leven.

Het Badhuis is als buurthuis opnieuw opgestart in 2013 door Peter en Mariëtte Huijser, vanuit de Oude Kerk (PKN, Geref. Bond Zwijndrecht). Door de activiteiten ontstond er ook vraag naar een geloofsgemeenschap. Zo is in 2016 de pioniersplek ontstaan. In Het Badhuis zijn vrijwilligers actief vanuit de Oude Kerk, maar vrijwilligers komen ook uit andere Zwijndrechtse kerken en uit de buurt.

Context

Het Badhuis staat in de wijk Centrum van Zwijndrecht. In de kern een volkswijk met veel autochtone bewoners uit de onder- en middenklassen. Wij richten ons op zoveel mogelijk mensen in de wijk. De praktijk laat zien dat de groep (alleenstaande) ouderen graag naar Het Badhuis komt. Daarnaast willen we ook voor de kinderen en tieners een plek zijn waar ze elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen spelen en waar de jeugd zich kan ontwikkelen. Een bezoeker noemde Het Badhuis ‘een prettig thuis’.

Team

Pionier in Het Badhuis sinds juni 2021 is Gerben Bremmer. Vanuit zijn achtergrond als bouwvakker en de opleiding HBO theologie op de CHE en de master Missionair Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen weet hij de brug te slaan tussen het dagelijkse leven op de bouw en wat het betekent om Jezus te volgen in het dagelijkse leven als individu en als kerk. Gerben vormt samen met Ria van Beuzekom het pioniersteam. Doordat het pioniersteam op dit moment klein is, worden veel dingen samen opgepakt en worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Er wordt onderling veel overlegd over de lopende activiteiten, maar ook over nieuwe plannen en dromen.

Activiteiten

We willen er zijn voor de hele buurt en aansluiten bij waar behoefte aan is. Zo zijn er laagdrempelige activiteiten passend bij de wijk. Denk aan kaart- en biljartavond, line-dance avond, bingomiddag en feestavond. Daarnaast willen we een huiskamer zijn voor de wijk, en hebben we vier ochtenden koffie-inloop met diverse spreekuren, samen breien of sjoelen. De brunch en buurtmaaltijden zijn erg populair en worden goed bezocht, regelmatig worden nieuwe bezoekers meegebracht door andere bezoekers. We bieden een computer- of ipadcursus, tekencursus en losse crea-activiteiten. Ook kinderen staan centraal, doordeweeks zijn ze op een middag welkom voor samen spelen, knutselen, enz. Hierin bieden we veel variatie. Op zondag zijn de kinderen ook een keer in de maand welkom en wordt er bij het spelen en knutselen een link gelegd met een Bijbelverhaal. We vinden het belangrijk dat ieder kind zich welkom en gezien weet, dat ze een veilige plek hebben en leren op een goede manier met elkaar om te gaan en samen te spelen.

Zegen

Elke dag zien wij in alles God aan het werk, zowel in de voorbijganger als in de vaste bezoeker. De sfeer die er is in Het Badhuis, de glimlach die we zien op de gezichten van groot en klein. De grote inzet van al onze vrijwilligers, het enthousiasme dat we proeven als mensen over Het Badhuis praten. Er komen geleidelijk meer bezoekers naar de samenkomst op zondag. Enkele Alphacursisten hebben zich ook bij de samenkomst aangesloten. De groei die we zien, zit niet alleen in aantallen, maar is juist ook zichtbaar in geloof, hoop en liefde. En dat doet ons beseffen dat dit Gods plek is, Gods unieke manier van het zoeken naar het hart van de mensen van deze wijk. 

Een goede impressie van de activiteiten van Het Badhuis krijg je als je ons volgt op Facebook: badhuiszwijndrecht. Alle informatie vind je op onze website www.hetbadhuis-zwijndrecht.nl

Volgend project

Het Pand

Gemeentestichting | Groningen
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief