Zoek

Het Pand

Het Pand

Sinds 1988 beschikt de Martinikerk-wijkgemeente over het Pand in de Korrewegwijk, een 'Vogelaarwijk' aan de rand van de binnenstad. 'Het Pand', zoals de ruimte eenvoudigweg heet, is gevestigd in een nieuw pand, bij de speeltuin aan de Madoerastraat. Het Pand 2.0 is in juni 2014 officieel geopend. Buiten de directe omgeving van de Groningse Korrewegwijk zegt de naam Het Pand mogelijk niet zo veel, maar voor de buurtbewoners die er wekelijks over de drempel komen is het centrum van grote betekenis. Men vindt er een veilige plek en een luisterend oor. Men komt in contact met elkaar, met betrokkenen en met God. De wekelijkse viering is het hart van de gemeenschap die hoe langer hoe meer vorm krijgt. In de komende projectperiode willen we het werk rondom die groeiende gemeenschap verder uitbouwen. Daarbij richten we ons op het vergroten van het eigenaarschap van de betrokkenen en de duurzame ontwikkeling van de geloofsgemeenschap.

uIySe99F_400x400.jpgHet Pand staat in een wijk die ooit is aangemerkt als Vogelaarwijk, waar de helft van de kinderen onder de armoedegrens leeft. De wijk is multicultureel, waarbij veel kinderen uit complexe gezinssituaties komen. Er is weinig tot geen binding van de bewoners tot een kerkgenootschap, wel staat men open voor religie. De bezoekers van Het Pand zijn over het algemeen laagopgeleid. De jeugd uit de wijk vormt de sleutel tot het bereiken van de volwassen wijkbewoners.

Het missionair diaconale ontmoetingscentrum Het Pand is niet meer weg te denken uit de Korrewegwijk in Groningen. In de loop van de jaren zijn tal van activiteiten georganiseerd. Met verwondering en dankbaarheid nemen we waar dat de afgelopen jaren een christelijke gemeenschap is ontstaan. Verschillende wijkbewoners participeren daarin. Wekelijks worden er vieringen gehouden. Daarnaast worden er gedoopt en het Avondmaal gevierd.  Het huidige projectplan loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026. In dit plan beschrijven we op welke wijze we inzetten op verdere gemeenschapsvorming en duurzaamheid van de geloofsgemeenschap.

Kijk voor verdere informatie op de website van Het Pand.

Details

Maak hier een gift over.

12% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 8.236,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 66.118,-

Volgend project

Huis voor de ziel

Pioniersplek | Amsterdam
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief