Zoek

Huis voor de ziel

Huis voor de ziel

Een huis van God in de Jordaan. Daarmee kan de Amsterdamse Noorderkerk getypeerd worden en vanuit die gedachte is het pioniersproject rondom de Noorder, ‘Huis voor de Ziel’, ook ontstaan. Rondom dit huis in hartje Amsterdam is Gods Geest werkzaam.

Huis voor de ziel is een pioniersplek van de Noorderkerk in Amsterdam. De pioniersplek organiseert tal van activiteiten in de Amsterdamse binnenstad. Van Bijbelklassen en  debatavonden voor zinzoekers, cursussen voor studenten, brunches en high tea’s voor Jordanezen tot een Kerst- en Paasreis en kliederkerk voor kinderen uit de buurt.

Daardoor ontstonden veel missionaire contacten. Het pionierswerk raakte mensen op een manier die hen nieuwsgierig maakte en verbondenheid creëerde met het huis van God in de Jordaan. Dat blijkt uit de verhalen van mensen die betrokken zijn geraakt bij 'Huis voor de Ziel'. Een van hen vertelde bijvoorbeeld dat hij toevallig bij een doopdienst was en toen door God aangesproken werd. Het bracht hem in verwarring. In de gesprekken die volgden, groeide het geloof dat deze God hem vanaf zijn jeugd nooit losgelaten had en dat ook niet zou doen. Op de een of andere manier had deze plek in de Jordaan hem verrast en uitgedaagd, en dat is iets wat in alle getuigenissen terugkomt.

In de tweede fase van ‘Huis voor de ziel’ wordt er daarom gewerkt aan de uitbreiding en verdieping van de vele relaties die zijn ontstaan. Dat betekent dat naast en vanuit de huidige pioniersactiviteiten vormen van gemeenschap ontwikkeld zullen worden die nodig zijn om mensen van buiten verder te laten groeien in hun relatie met God en anderen.

De route voor deze tweede fase wordt gedragen door een visie op de Noorderkerk die wij in vijf kernwaarden hebben gevat.

De Noorderkerk is…

  • Een huis van God waar je in het hart van de stad, in een historisch gebouw waar al vierhonderd jaar mensen komen, stil kunt worden en God en mensen ontmoeten.
  • Een huis waar je over God hoort, waar je in gesprek gaat over levensvragen en kunt leren geloven.
  • Een huis waar iedereen welkom is, wat je vragen ook zijn, welke achtergrond, levenswijze of overtuiging je ook hebt, of je nu veel of weinig weet over geloven.
  • Een huis waar mensen elkaar ontmoeten, doordat we aandacht hebben voor een ieder en het persoonlijk blijft, ook in grote groepen.
  • Een huis waar gemeenschappen ontstaan, waar je onderdeel van bent, waar je ontvangt en geeft en waar we actief werken aan onderlinge verbinding en samenwerking met anderen in de buurt en in de stad.

Met deze waarden in ons achterhoofd zetten we dagelijks de deuren open. We leggen verbindingen tussen de kerkelijke gemeente en de stadswijk, tussen belijdende leden en zoekers, tussen het kerkgebouw en de Jordaan-bewoners en activeren op deze manier ook de missionaire houding van de gemeente. We stimuleren elkaar om mee te doen, anderen erbij te halen en zo een dynamische beweging van binnen naar buiten en buiten naar binnen gaande te houden, in het vertrouwen en verlangen dat God zo zijn huis van liefde en genade bouwt in Amsterdam vandaag.

Voor dit werk is de rol van de pionierspredikan. Ds. Dick Wolters gaat vanuit geloof en gebed met mensen op weg kan gaan, en met hen kan werken aan gemeenschapsvorming. Zodat er nieuwe gemeenschappen zullen ontstaan onder de paraplu van de Noorderkerk, waar mensen kunnen ontdekken wie God is, kunnen groeien in geloof en het geloof leren te leven.  

Dit mooie project kunt u steunen door via deze link een gift over te maken via Tikkie of door het 'donatie-formulier' te gebruiken en 'Huis voor de Ziel' te selecteren.

Volgend project

Licht op Zuid

Gemeentestichting | Rotterdam
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief