Zoek

Licht op Zuid

Licht op Zuid

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Vieringen
De vieringen nemen vanaf de start van Licht op Zuid een belangrijke plaats in. Elke zondagmiddag ontmoet de geloofsgemeenschap elkaar in een grote zaal van de Maranathakerk. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wijkbewoners en de viering een plek te laten zijn waar ieder zich thuis voelt. Dit betekent dat we voor en na de viering ruim de tijd nemen voor ontmoeting, er elke week met elkaar wordt gegeten, men elke laatste zondag van de maand eten meeneemt vanuit zijn of haar cultuur, we in verschillende talen zingen en de verkondiging ondersteunen met beeldmateriaal. Er wordt uitgebreid de tijd genomen voor voorbede waar ieder zijn of haar punten spontaan in kan brengen. Een wijkbewoner zei: “Dit is niet mijn kerk, dit is mijn familie.” Wijkbewoners komen tot geloof, ontvangen onderwijs, worden gedoopt en opgenomen in het huisgezin van God.

Kennismakingscursussen
Elk najaar houden we een kennismakingscursus, meestal de Alpha Cursus, voor wijkbewoners die meer willen weten over het christelijk geloof. Ook dit jaar waren er weer zo’n tien mensen geïnteresseerd. Het is bijzonder om te zien hoe mensen voor het eerst zo’n stap durven zetten. Een vrouw is daadwerkelijk in die periode tot geloof gekomen! Bijna alle cursisten zijn ook naar de kerstviering gekomen die kort na afronding van de cursus werd gehouden. We zien dat deze cursus elk jaar nieuwe mensen brengt waarvan een deel daarna een plek vindt binnen de geloofsgemeenschap en soms zelfs gedoopt wordt.

Huisgroepen
Elke twee weken komen 5 groepen van elk zo’n 10-14 personen samen in verschillende huizen. De groepen vormen een bonte mengeling van mensen met een kerkelijke achtergrond die al langer geloven, pril gelovigen, zoekers. Uit zo’n 15 verschillende culturen doen mensen mee. De huisgroepen zijn een sterke pijler waar “Licht op Zuid” op rust. Het zijn kleine gemeenschappen waar men omziet naar elkaar en samen leert wat het betekent om Jezus te volgen.

Diaconaal maatschappelijke activiteiten
De maatschappelijke activiteiten bestaan uit een naaiatelier, huiswerkbegeleiding, taallessen, kinderfeesten, maatschappelijk werk en dienstverlening. Het loopt storm: voor alle activiteiten hebben we wachtlijsten die we door het werven van extra vrijwilligers snel proberen op te heffen. De sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij sleutels. Een prachtige bijkomstigheid van deze activiteiten is dat er onderlinge verbinding ontstaat tussen wijkbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten of zelfs zouden vermijden. Bij al deze diaconale activiteiten doen moslims mee. Waar het bij een identiteitsgebonden activiteit een drempel voor hen is om binnen te komen, is dat bij deze activiteiten niet het geval.

Elke woensdagmiddag stromen de zalen van de kerk vol met wijkbewoners, zowel volwassenen als kinderen. Een tweetal taalklassen voor volwassenen krijgt les op beginners-en gevorderden niveau. Deze taallessen worden gegeven door toegewijde en didactisch geschoolde vrijwilligers. Er wordt gebruik gemaakt van officiële NT2 lesboeken en programma’s. De deelnemers vallen om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat ze ongedocumenteerd zijn, buiten het reguliere aanbod van de overheid.

Er is een grote huiswerkbegeleidingsklas voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Elke begeleider krijgt een klein groepje kinderen onder zijn hoede, waardoor er veel persoonlijke aandacht is. Er is goed contact met zowel de ouders als de leerkrachten van de scholen. Kinderen maken vorderingen en door de jaren heen winnen we het vertrouwen van ouders. Regelmatig wordt gevraagd of we mee willen denken over de keuze voor een middelbare school.

Elke donderdag is er een naaiatelier, waar vrouwen onder leiding van ervaren leerkrachten kleding leren maken aan de hand van een patroon. Er is zoveel animo dat bij voldoende vrijwilligers er een tweede naaiatelier opgestart kan worden. Onder het handwerken ontstaan gemakkelijk goede gesprekken. Ook het geloof komt regelmatig ter sprake.

Naast de gemeenschappelijke activiteiten worden er door een maatschappelijk werker individuele cliënten begeleid. Hulpvragen komen rechtstreeks van mensen zelf; ze leggen bijvoorbeeld contact bij een activiteit van Licht op Zuid. Ze worden soms verwezen door de kerk, familie, vrienden of buren.
Veel mensen in Bloemhof hebben geen werk. Armoede is een groot probleem, evenals illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en regelgeving en uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Rotterdam verblijven en hulp zoeken bij een menswaardig bestaan. De maatschappelijk werker behartigt hun belangen door hen op weg te helpen in de wirwar van regelgeving en informatie. Men weet dat het maatschappelijk werk vanuit de kerk wordt geboden, waardoor mensen gemakkelijk hun geloofs- en zingevingsvragen bespreken.

Lees meer op de website van Licht op Zuid.

Dit mooie project kunt u steunen door via deze link een gift over te maken via Tikkie of door het 'donatie-formulier' te gebruiken en 'Licht op Zuid' te selecteren.

izb_lichtopzuid_large-1024x718.jpg

Volgend project

14

|
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief