Zoek

CRUX

CRUX

De nieuwbouwwijk De Groote Wielen is het werkterrein van ds. Wolter Stijf, missionair pionier van CRUX.

Half 2018 ging ‘CRUX’ als pioniersplek van start in de nieuwe woonwijk De Groote Wielen. Tal van voorzieningen staan de bewoners ter beschikking: winkels, een gezondheidscentrum, scholen, sport- en recreatie-accommodaties. Behalve een kerkgebouw. Toen Ds. Wolter Stijf samen met zijn vrouw in deze wijk kwam wonen groeide het verlangen om missionair present te zijn in deze wijk. Met betrokkenheid en onder begeleiding van de IZB werd gekozen voor de vormgeving van een pioniersplek. In de afgelopen jaren is er verkend, genetwerkt en zijn eerste activiteiten vormgegeven.

‘Het kwam op mijn pad’, zegt Wolter, die sinds 2004 in deze regio werkt, in zijn eerste gemeente in dorpje Meeuwen. ‘Ik geniet van contacten met mensen, binnen én buiten de kerk. Liever niet in de voorkamer, gewoon midden in het leven, aan de keukentafel. Dat ‘pastoraat onderweg’ vind ik wezenlijk: heb je wat te vertellen en – vooral – te luisteren? Ik vond het wel een mooi compliment dat iemand van buiten mijn gemeente eens zei: ‘We zien u ook als ónze dominee…’

Meeuwen maakt met o.a. Veen en Wijk en Aalburg deel uit van een reeks protestantse gemeenten in het Land van Heusden. Sinds 2010 is Wolter ook voor één dag per week verbonden aan de Bethel-gemeente, net als Meeuwen een gemeente met een Gereformeerde-Bondssignatuur, in het centrum van Den Bosch. ‘De combinatie van het gemoedelijke dorp en de dynamische stad boeit me.’

Uitdaging
Door een samenloop van omstandigheden kwamen Wolter en zijn vrouw in de nieuwbouwwijk aan de rand van Rosmalen terecht. ‘In gesprekken in het appartementencomplex, bij de buurtbarbecue, in de wijk, etc. dat er heel wat werk aan de winkel is. Je kunt wel een wijk bouwen zonder kerkgebouw, de vragen naar geloof en zingeving blijven. Soms zitten ze net onder de oppervlakte, totdat iemand er over begint. Voor dergelijke gesprekken wil ik beschikbaar zijn. Dat zijn spannende ontmoetingen, omdat ik zelf ook in het geding ben. De diepe vragen – Bestaat God wel? Doet Hij er toe in ons leven? – raken ook mijn bestaan. Door die gesprekken word je gevormd, ook als predikant.’

Netwerk
Het pionierswerk vindt plaats in goed overleg met de Protestantse gemeente Berlicum-Rosmalen, die hier formeel ‘zeggenschap’ heeft. De medewerkers van een welzijnsinstantie en van wijkcentrum Windkracht 5 verlenen alle medewerking bij een gesprekskring over de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof van René van Loon. ‘Hopelijk ontstaat daaruit het begin van een christelijke ontmoetingsplek van mensen ‘die wat met God gekregen hebben, omdat ze ontdekt hebben dat Hij wat men hen heeft.’ Ook via andere kanalen legt Wolter contact met wijkbewoners, via open maaltijden en een eventueel buurtspreekuur. Wolter: ‘Je kunt al te makkelijk concluderen dat ‘moderne mensen niet van het evangelie willen weten’. Maar de praktijk leert me anders. Er is meer interesse voor het evangelie dan je denkt. Als getuige van de Opgestane ben ik uitgezonden naar mensen binnen en buiten de kerk.’

Volgende fase
Na een fase van verkennen en netwerken wil CRUX volgende stappen zetten in de vorming van een geloofsgemeenschap. In een wijk als De Groote Wielen is pionieren niet eenvoudig. Mensen hebben maar beperkt tijd en op het eerste gezicht lijken mensen weinig interesse te hebben om zich bezig te houden met geloof en zingeving. Toch zijn er de afgelopen jaren contacten ontstaan met mensen en geeft dit een goede basis om verder te bouwen. Het betekent dat we naast de bestaande nieuwe activiteiten vorm gaan geven die passen bij een de verder ontwikkeling van een geloofsgemeenschap.

Inmiddels is het team van ds. Stijf uitgebreid tot vijf personen met een gezin dat verhuist naar De Groote Wielen vanuit Veenendaal. Zij weten zich geroepen om concreet mee te komen werken door in de wijk te wonen en leven en deel uit te maken van CRUX. Een bijzonder stap en mooie impuls voor CRUX!

Dit mooie project kunt u steunen door via deze link een gift over te maken via Tikkie of door het 'donatie-formulier' te gebruiken en 'Crux' in te voeren als doel.

Details

Maak hier een gift over.

51% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 7.702,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 15.000,-

Volgend project

De Verbinding

Pioniersplek | Sebaldeburen
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief