Zoek

De Verbinding

De Verbinding

In Sebaldeburen probeert het pioniersteam door gezamenlijk gebed, geloofsgesprek en het ondernemen van allerlei activiteiten een ‘voorhof’ of ‘tussenplaats’ te zijn tussen kerk en dorp. Laagdrempelig de mensen ontmoeten, delen van ontvangen gaven, openstellen in kwetsbaarheid en ruimte bieden voor inspraak en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden. De hoop en het gebed is, dat daardoor mensen betrokken raken bij wat het pioniersteam doet, maar óók bij wat zij gelooft.

De Verbinding 

In Sebaldeburen probeert het pioniersteam door gezamenlijk gebed, geloofsgesprek en het ondernemen van allerlei activiteiten een ‘voorhof’ of ‘tussenplaats’ te zijn tussen kerk en dorp. Laagdrempelig de mensen ontmoeten, delen van ontvangen gaven, openstellen in kwetsbaarheid en ruimte bieden voor inspraak en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden. De hoop en het gebed is, dat daardoor mensen betrokken raken bij wat het pioniersteam doet, maar óók bij wat zij gelooft. 

Voorgeschiedenis 

In 2019 is de Hervormde Kerk in Sebaldeburen gestart met de vorming van een pioniersplek in Sebaldeburen. Sebaldeburen is een kleinschalig dorp in het westen van de provincie Groningen, grenzend aan Friesland. Zij bevindt zich midden in de gemeente Westerkwartier. Dit dorp met circa 600 inwoners was in vroeger tijden een belangrijk dorp in de omgeving, getuige ook het wapen van het dorp met een kerk en vier sleutels daaronder. In de kerk van Sebaldeburen vond in het verleden rechtspraak plaats en werd de omgeving aangestuurd. De kerk is er dan ook al van oude tijden af, waarschijnlijk al rond de 11e of 12de eeuw. 

Helaas was door diverse redenen de bestaande gemeente erg klein geworden. Zo klein, dat zij heel beperkt was in mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en verbindingen. Geld was wel beschikbaar, maar de kerkgangers waren op zondag soms op twee handen te tellen, en waren allemaal boven de 60- of zelfs 70 jaar. Ook het vervullen van de ambten was een probleem geworden. Daarnaast was de kerk door de loop van de geschiedenis zo van het dorp af komen te staan, dat de kloof erg groot was geworden. De zoveelste kerksluiting in het noorden van het land dreigde ook deze kerk in het jaar 2018 niet voorbij te gaan. Eigenlijk was het besluit van sluiting al genomen, maar dat leverde een slapeloze ouderling op. God ontnam hem de rust zó, dat het besluit is teruggedraaid en hulp is gezocht bij de IZB om iets nieuws te starten. 

Missie 

Dat werd een nieuw pioniersproject ‘De Verbinding’. De visie en missie van het pioniersteam in Sebaldeburen is de visie en missie van God Zelf (Missio Dei). God de Vader zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld, om ons als zondaren te redden en ons te doen delen in het goede leven van het koninkrijk. Op onze beurt delen wij als pioniersplek in deze visie en missie van God en delen wij onze levens, talenten, liefde, kracht en hoop met mensen uit Sebaldeburen en omgeving. Zo willen we hen dienen en liefhebben, zodat zij daardoor uiteindelijk gewonnen worden voor Christus die wil verlossen van zonde en schuld en mensen wil doen delen in het volle leven van het koninkrijk. 

Pionier en team 

Het pioniersteam ‘De Verbinding’ bestaat uit 10 personen. Kartrekker van het pioniersteam is Joost van de Berge, die voor 0,65 fte is aangesteld als pionier. Daarnaast is hij voor 0,35 fte aangesteld als voorganger van de bestaande Hervormde gemeente in Sebaldeburen. Het pioniersteam De Verbinding valt formeel onder de kerkenraad van de Hervormde gemeente Sebaldeburen en werkt aan de opbouw van de pioniersplek binnen de kaders van het pioniersplan. Zo organiseren ze iedere vrijdagmiddag de dorpskamer in het opgeknapte gebouw Irene en is er iedere 1e en 3e donderdagavond een gratis maaltijd. Ook houden ze Verbindingsdiensten met extra aandacht voor kinderen, muziek en gezelligheid. Er wordt een kinderbijbel club georganiseerd en inmiddels is er een buurt-moestuin waarin samen met de buurtbewoners wordt gewerkt en geoogst. 

 

Wonderlijk hoe God mensen verbindt en samenbrengt, inmiddels worden de wekelijkse kerkdiensten bezocht door ongeveer 40-50 mensen.

Details

Maak hier uw gift over.

101% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 8.355,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 8.294,-

Volgend project

Familiehuis Schollevaar

Pioniersplek | Capelle aan den IJssel
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief