Zoek

Cross Culture

Cross Culture

Cross Culture is een pioniersplek in Nieuwegein die zich richt op christenen en ‘zoekers’ afkomstig uit verschillende landen en culturele achtergronden. Het is een warme gemeenschap waar zowel christenen als niet-christenen zoeken naar de ontmoeting met God en met elkaar.

Bij de activiteiten en samenkomsten ligt de focus op mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Er wordt gekozen voor een ‘gezins-aanpak’, waarbij activiteiten worden geboden waarin alle generaties kunnen participeren. Er wordt zodoende een natuurlijk netwerk voor gezinnen gevormd. In Nieuwegein is ongeveer 25% van de inwoners van allochtone afkomst. Velen daarvan zijn van huis uit christelijk. De praktijk leert dat deze mensen met hun komst naar Nederland vaak geen aansluiting vinden bij de Nederlandse kerken, maar wel behoefte hebben aan een kerk. Met name voor deze groep zou het mooi zijn als ze een weg kunnen vinden naar Cross Culture Nieuwegein.

Wij vormen een groep van zo’n 50 mensen, van jong en oud, met verschillende nationaliteiten uit Nieuwegein. Wij willen elkaar ontmoeten en met elkaar Jezus (beter) leren kennen en volgen in onze stad, Nieuwegein. We ontmoeten elkaar minimaal twee keer per maand in een zgn. ‘Cross Culture Meeting’. Daar vieren we dat we één zijn in Christus, door samen te eten, te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods Woord. De dienst begint dan ook met een maaltijd, waar iedere deelnemer wat eten voor mee heeft gebracht. Daarnaast ontmoeten we elkaar informeel bij elkaar thuis, via vrouwenbijbelkring, Alpha-cursus of op andere manieren. Cross Culture Nieuwegein probeert op deze manier een ‘geestelijk thuis’ te bieden aan ‘de volken’ in Nieuwegein. Cross Culture, omdat het kruis van Jezus Christus, zijn dood en opstanding centraal staat in onze ontmoeting. Het kruis is het symbool wat ons aan elkaar bindt; mensen overal vandaan, uit alle culturen!

www.cross-culture-nieuwegein.nl

theo-451x438.jpgTheo Vreugdenhil is de voortrekker en pionier van Cross Culture. Theo heeft via een stage voor zijn opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (HBO-theologie) CCN van dichtbij zien ontwikkelen vanaf het begin. Vanaf juli 2014 woont Theo samen met zijn vrouw Wiljanne in woongroep ‘Huize Humus’ in de wijk Fokkesteeg, waar zij beiden als bruggenbouwers contacten aangaan in hun buurt. Theo is actief betrokken bij CCN, o.a. in de coördinatie van de CC-Meetings, voorgaan, ceremoniemeesterschap en muzikale begeleiding. Het is Theo’s verlangen om CCN verder te dienen met de gaven die hij heeft gekregen.

Details

Maak hier een gift over.

0% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 0,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 5.000,-

Volgend project

CRUX

Pioniersplek | Rosmalen
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief