Zoek

Noorderlicht Oranjekerk

Noorderlicht Oranjekerk

We verlangen Jezus zichtbaar te maken in het noorden van Rotterdam. We willen een plek zijn waar mensen die voorheen niet in een kerk kwamen, zich thuis voelen. Een plek met een eigen karakter: een sterke gemeenschap, voor alle leeftijden. Waar Gods Geest sterk aanwezig is, met veel ruimte voor gebed en ruimte om dingen uit te proberen. Een plek waar levens ten goede veranderen.

Pionierend kerk-zijn in het Kleiwegkwartier
Onze uitvalsbasis is de Oranjekerk, gelegen in het Kleiwegkwartier (onderdeel van Hilligersberg-Schiebroek) in Rotterdam. Een van de jongste wijken van de stad. We richten ons op twintigers en dertigers en kinderen, een groep waar wij als startende gemeente zelf ook overwegend uit bestaan en om die reden lijken de meesten zich ook bij ons thuis te voelen. We proberen dus contacten aan te gaan met scholen en andere plekken waar kinderen komen. Gezien de leeftijd van onze doelgroep vinden we het belangrijk dat we een goede website hebben en actief zijn op sociale media.

Voortrekker en team
Ik ben Jurek Woller en werk sinds de zomer van 2019 voor Noorderlicht, als voortrekker in de Oranjekerk en als verantwoordelijke voor het missionaire werk van Noorderlicht als geheel. Hiervoor heb ik 10 jaar bij Unilever in de productontwikkeling gewerkt. Nadat ik in 2013 tot geloof ben gekomen, ontstond al snel het verlangen om mij in te zetten voor Gods koninkrijk. Ik ben dan ook erg blij dat ik er mijn werk van heb mogen maken. Naast mijn werk studeer ik theologie aan de PThU en geniet ik van het vaderschap.

We zijn gezegend met een sterk kernteam, bestaande uit mensen die niet alleen een hart voor Jezus hebben maar ook beschikken over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten. Daarnaast zijn er meerdere teams actief die de opstartende gemeente draaiende houden en nieuwe initiatieven organiseren. Onder de ca. 50 actieve leden is grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten.

Er is een nauwe samenwerking met de andere vestigingen van Noorderlicht, evenals met de wijkgemeente Oranjekerk (onze huisgenoten) en de PKN Rotterdam Noordrand, de overkoepelende gemeente.

Werkwijze
Elke zondag houden we een dienst, met een eigentijdse invulling: een informele sfeer, praktisch toepasbare inhoud en hedendaagse muziek. Er zijn twee kindergroepen. Na de dienst drinken we koffie, een keer per maand gevolgd door een lunch. We hebben verschillende kringen, maandelijks is er een moeder-kindactiviteit en er worden regelmatig sociale en verdiepende activiteiten georganiseerd. Een aantal keer per jaar is er een meerdaagse gebedsactie. Verder zijn er diaconale acties, zoals Noorderlicht Doet.

Welke ontwikkelingen zien jullie?
Eerst waren we druk bezig met het opzetten van de diensten, daarna hebben we ons gericht op het verstevigen van de gemeenschap en inmiddels is het tijd voor de stap naar buiten: we gaan de wijk in. Allereerst om te luisteren naar mensen. Rond de feestdagen organiseren we activiteiten voor wijkbewoners. Ook met een Alpha-cursus hopen we veel mensen te bereiken.

Meer informatie:
https://noorderlichtrotterdam.nl/hillegersberg-schiebroek
https://twitter.com/n00rderlicht

 

 

 

 

 

Volgend project

Oase

Pioniersplek | Tilburg
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief