Zoek

Perron Oosterheem

Perron Oosterheem

Ons verlangen is dat wij een zichtbare en veilige plek in de wijk zijn, waar mensen tot zichzelf, tot elkaar en tot God kunnen komen. Wij willen de reddende liefde van God uitdragen en het goede doen voor de wijk en de mensen die er wonen ongeacht of ze wel of niet gelovig zijn. Daarom blijven we pionieren en zoeken naar wegen om mensen nieuwsgierig te maken naar wat de Bijbel ons wil vertellen. We werken relatiegericht met een duidelijke focus op jonge gezinnen.

Wij bouwen aan de Perrongemeenschap tot een volwaardige kerkplek binnen het model van Meervormig Kerk-zijn. Wie op zondag in de Oosterkerk komt kan naar een formele of informele bijeenkomst. Door de week komen we samen in groeigroepen, Alphacursussen, wandel- en creaclubs, ontmoetingsmaaltijden en inloopactiviteiten in de kerk of in de wijk. Tijdens deze en andere activiteiten ontstaan inspirerende gesprekken over het geloof. In onze visie is verbinding tussen mensen de basis waar vanuit echte contacten ontstaan. Wij bidden dat de Geest de mensen aanraakt en kiezen voor Jezus.

Thuis in Oosterheem

Je kunt ons vinden in de wijk Oosterheem in Zoetermeer. De wijk Oosterheem is een Vinexwijk met de Oosterkerk middenin het winkelcentrum. Onze kerk heeft een buurthuisfunctie en bruist van activiteiten. Inmiddels is Oosterheem een dorp op zich geworden in Zoetermeer waar maar heel weinig mensen kerkelijk actief zijn. 

Met het project ‘Gezin – School – Kerk’ ( GSK) richten we ons actief op de basisscholen om verbinding te leggen tussen gezinnen, leerkrachten en onze geloofsgemeenschap. Onze wijk kent een grote diversiteit aan achtergronden en culturen. Statistisch gezien is er onzichtbare armoede in de wijk. Helaas stranden ook veel relaties. Door samenwerking met andere sociale partners proberen we deze doelgroepen in beeld te krijgen en er voor hen te zijn.

Het team

Timo Hagendijk, getrouwd met Margret, is sinds 2019 verbonden aan de Perrongemeenschap als missionair pionier. Daarvoor was hij 12 jaar lang leerkracht op een basisschool in Veenendaal. Met enthousiasme, humor en passie zet hij zich in om het geloof op een eigentijdse manier uit te dragen. Dat doet hij samen met een bevlogen team van vrijwilligers, waarmee hij tal van activiteiten uitdenkt en uitvoert. 

Geschiedenis

 De Oosterkerk geeft al sinds 2002 vorm aan de missionaire roeping in Oosterheem met het missionaire project Perron 61. De reden hiervoor was dat er in eerste instantie geen kerk gebouwd zou gaan worden in de wijk Oosterheem. Vandaar dat er een woonhuis is gehuurd om van daaruit activiteiten in de wijk te ontplooien. In 2008 is er gestart met zondagse Perronmeetings. Waar in het begin vooral bezoekers uit de reguliere kerken naar de Perronmeeting kwamen verschoof dit naar bezoekers uit de wijk. Daarmee werd de gemeenschap ‘kleurrijker’. Met het ingebruiknemen van de Oosterkerk (2014) zijn de Perronactiviteiten langzaamaan verplaatst van een woonhuis in de wijk naar de Oosterkerk. 

Driehoek gezin - school - kerk

Naast het reguliere viering en activiteiten van het Perron, neemt het Gezin-School-Kerk-project een grote vlucht. Het gaat om een vernieuwende vorm van missionair zijn op de plaats waar we gesteld zijn. Veel kerken hebben contact met scholen rondom speciale Kerk- en schooldiensten. Als Perron willen we nog een stap verder te gaan en het aanbod van Perron integreren in het lesprogramma van scholen. We zien mogelijkheden om op basis van onze bestaande contacten bij scholen nieuwe vormen van 'missionair zijn' door te ontwikkelen. We ontwikkelen een integraal aanbod van identiteitsgebonden activiteiten voor de geloofsontwikkeling van leerkrachten, kinderen en gezinnen. We hebben de overtuiging dat we met dit plan een sterke driehoek kunnen vormen tussen Gezin, School en Kerk. Concreet betekent dit dat we met scholen in gesprek zijn hoe we in hun specifieke context aan identiteitsvorming kunnen werken. De ene school kiest voor een kookclub, terwijl de andere school kiest voor een identiteitsworkshop voor leerkrachten.

Vrucht

Ondanks corona hebben we een groeiende betrokkenheid in de perrongemeenschap. We zien groei in aantallen, maar ook groei in geloof. We zijn heel blij met een enthousiast en actief GSK-team dat een creatief lesprogramma ontwikkelt voor de basisscholen. Wij zien een bepaalde verlegenheid bij de scholen om invulling te geven aan de christelijke identiteit. Met verwondering zien wij scholen enthousiast reageren, en dat zij ook de verbinding en samenwerking met ons zoeken. Met het GSK project  vinden wij aansluiting bij de scholen. Door het diverse aanbod van activiteiten ontstaan er mooie en waardevolle gesprekken met zowel volwassenen als kinderen over het geloof.

Meer informatie: https://www.perronoosterheem.nl/

Details

Maak hier een gift over.

100% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 12.000,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 12.000,-

Volgend project

|
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief