Zoek

Nieuwe materiaal van Uw Koninkrijk Kome ontvangen?

Het nieuwe gebedsmateriaal van Uw Koninkrijk Kome wordt op dit moment gemaakt. Wil je het dit voorjaar graag ontvangen, klik hierboven.

Uw Koninkrijk Kome

Bid voor vijf mensen in jouw omgeving. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluiten dit jaar de IZB, Alpha Nederland en 24/7 Prayer NL aan om samen christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan te moedigen om te bidden voor hen die Jezus niet kennen.

UwKoninkrijkKome_NL_Logo_01Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de Heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel, en zien we uit naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om bekering en geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving die Jezus nog niet kennen is het mooiste dat je voor ze kunt doen. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de Heilige Geest. Op die manier zijn we samen gericht op onze hemelse Vader, maar zijn ons bewust dat we op onze eigen plaats getuige zijn van Gods liefde. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerkt: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk na Pinksteren en de komst van de Heilige Geest. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk wordt al vanaf 2016 wereldwijd opgeroepen om in deze periode te bidden om de groei van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluiten dit jaar de IZB, Alpha NEderland en 24/7prayer de handen aan om samen christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan te moedigen om samen te bidden Uw koninkrijk kome. 

UwKoninkrijkKome_NL_Mockup_01Op welke manier kun jij aanhaken? Allereerst kun je meedoen door het gebedsdagboek te downloaden en uit te printen. Dit is geschreven door aartsbisschop Justin Welby en vertaald onder verantwoordelijkheid van de IZB. Met dit dagboek ontvang je elke dag een overdenking en een gebedspunt, waarmee je je richt op het werk van de Heilige Geest: er wordt ingezoomd op o.m. het vuur, de wind en de persoon van de Heilige Geest. Deze dagboekstukjes worden dagelijks ook in de Connect App gedeeld. Je kunt ook een boekenlegger printen voor in je bijbel. Schrijf daarop de namen van de vijf mensen voor wie jij bidt. Mobiliseer de gebedsgroep in jouw gemeente en organiseer enkele gezamenlijke gebedsmomenten. Misschien kun je de boekenlegger laten drukken voor de hele gemeente. Wil je een vesperdienst organiseren, dan is hier een voorbeeldliturgie te downloaden.

Alpha Nederland organiseert hierbij een startevent op Hemelvaartsdag Locatie: gebouw van Motion Church Utrecht, Wijnesteinlaan 2, 3525 AL Utrecht. Weet je van harte welkom. Deur opent om 19:30 (koffie). Aanvang 20:00. We sluiten om 21:15 af met een drankje. Meer informatie is hier te vinden.

Download gebedsdagboek

Download boekenlegger

Ontdek de IZB Connect app

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief