Zoek

Nieuwe materiaal van Uw Koninkrijk Kome ontvangen?

Het nieuwe gebedsmateriaal van Uw Koninkrijk Kome wordt op dit moment gemaakt. Wil je het dit voorjaar graag ontvangen, klik hierboven.

Uw Koninkrijk Kome

Bid voor vijf mensen in jouw omgeving. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluiten de IZB, Alpha Nederland en 24/7prayer aan, maar ook Eerst Dit, EO, Opwekking, GZB, verschillende kerkelijke denominaties en de kindermateriaalmakers van de Wonderwolk zijn van harte betrokken. Samen moedigen we christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan om te bidden voor hen die Jezus niet kennen.

UwKoninkrijkKome_NL_Logo_01Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Juist in deze tijd kijken we omhoog naar Jezus als onze voorbidder in de hemel, en zien we uit naar het werk van de heilige Geest die ons leven vernieuwt. We dagen je uit om tien dagen te bidden, net als de discipelen dat deden in Jeruzalem, om de komst van de Geest én om geloof voor hen van wie wij houden. Voorbede doen voor mensen in je omgeving is het mooiste dat je voor ze kunt doen. 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de heilige Geest. Op die manier zijn we samen gericht op onze hemelse Vader, maar zijn ons bewust dat we op onze eigen plaats getuige zijn van Gods liefde. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen. Juist omdat we leven vanuit de opstandingskracht van Jezus, zien we hoopvol uit naar groei van Gods Koninkrijk en de komst van de heilige Geest. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk wordt al vanaf 2016 wereldwijd opgeroepen om in deze periode te bidden om de groei van het Koninkrijk. Bij dit initiatief Thy Kingdom Come sluiten dit jaar de IZB, Alpha NEderland en 24/7prayer aan om samen christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan te moedigen om te bidden Uw koninkrijk kome. 

UwKoninkrijkKome_NL_Mockup_01Op welke manier kun jij aanhaken? Allereerst kun je meedoen door het gebedsdagboek te downloaden en uit te printen. Dit is geschreven door aartsbisschop Justin Welby en vertaald door de IZB. Met dit dagboek ontvang je elke dag een overdenking en een gebedspunt. Deze dagboekstukjes worden dagelijks ook in de Connect App gedeeld. Je kunt ook een boekenlegger printen voor in je bijbel. Schrijf daarop de namen van de vijf mensen voor wie jij bidt. Mobiliseer de gebedsgroep in jouw gemeente en organiseer enkele gezamenlijke gebedsmomenten. Misschien kun je de boekenlegger laten drukken voor de hele gemeente. Wil je een vesperdienst organiseren, dan is hier een voorbeeldliturgie te downloaden.

De IZB biedt voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zogenaamde Wezenzondag, een gebed aan dat in de kerk of thuis een handreiking geeft tot gebed. Daarnaast verschijnen er binnenkort op deze webpagina kindermaterialen gemaakt door de Wonderwolk om zo ook thuis, op de kinderclub of kindernevendienst met Uw Koninkrijk Kome aan de slag te gaan. Let op het materiaal dat nu op deze webpagina staat is van vorig jaar. Begin april is hier het nieuwe materiaal te downloaden.

Download gebedsdagboek

Download boekenlegger

Ontdek de IZB Connect app

Schrijf je in voor Company of Preachers