Zoek

Missionaire toerusting voor gemeenten

IZB-Toerusting is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen we gemeenten ondersteunen en toerusten in hun missionaire roeping. Om dit te kunnen doen komen we graag langszij!

Hoe kunnen wij ons geloof met anderen delen? Hoe kunnen wij op een geloofwaardige manier het evangelie doorgeven? Het belangrijkste is dat wij zelf met God leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. We hebben elkaar in de gemeente nodig. We voeren open gesprekken over wat geloof in Jezus Christus vandaag concreet betekent. Dat wordt vervolgens ook merkbaar, bijvoorbeeld in het gesprekje met een andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat en in het delen van ons leven met de mensen om ons heen.

Hoe kunnen we in de gemeente elkaar helpen om te leven met God en samen levende getuigen te zijn van het evangelie? De IZB rust gemeenten toe in concreet missionair gemeente-zijn. We bieden een gevarieerd programma van trainingen, toerustingstrajecten en begeleiding. We staan middenin een uitgebreid netwerk van missionaire experts en pioniers.

Hoe kunnen we uw gemeente ondersteunen? Lees hier over ons aanbod:

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief