Zoek

De IZB begeleidt predikanten

Ds. Klaas van Meijeren is naast zijn betrokkenheid bij missionair trajecten (IZB Focus) ook werkzaam als begeleider van predikanten; individueel of in groepsverband. In die term ‘begeleider’ is veel samengevat, want je kunt hem ook in de arm nemen als coach, als klankbord, sparring partner of supervisor. Om met je mee te denken of om je tegen te spreken. En altijd, primair: als broeder.

Klaas: ‘We staan in dezelfde roeping. Om God en de mensen te dienen vanuit het Evangelie van Jezus Christus. Dat is een groot voorrecht. Tegelijk weet ik uit ervaring dat je als voorganger en pastor een kwetsbare positie inneemt. Wat kan er allemaal niet op je af komen?

  • Een missionaire werkgroep gaat plannen ontwikkelen om meer ‘kerk in de buurt’ te zijn. Er wordt ook veel van jou verwacht. Waar ga je beginnen? Wie ga je erbij betrekken? Wat zie je als je eigen plaats in deze nieuwe ontwikkeling?
  • Er zijn spanningen in de gemeente rond liturgische veranderingen. Hoe ga je met mensen en meningen om zonder jezelf te verliezen?
  • De ontwikkeling van de pioniersplek wordt afgeremd door de moedergemeente. Wat is wijsheid? Je wilt de band niet kwijtraken, maar je hebt ook een drive om een volgende stap te zetten…
  • Je krijgt de laatste tijd kritiek op je preken. Omdat je onzeker bent, steek je steeds meer tijd in de voorbereiding. Toch lijkt dat niet te helpen. Kan het anders?
  • Je hebt na een aantal jaren het gevoel ‘droog te lopen’ of op te branden. Hoe houd je de balans tussen geven en ontvangen?

KlaasVanMeijeren_Portret_01_650x488_acf_cropped.jpgHet is natuurlijk maar een greep, waarmee ik maar wil aangeven: voor gesprekken over dit type vragen en aandachtsgebieden kun je een beroep op me doen.

Een belangrijke taak van de IZB als missionaire organisatie is de toerusting van gemeenten en predikanten. Samen verlangen wij ernaar dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem dagelijks leren volgen. Hoe houd je bij alle vragen zicht op dat doel? Wat is onze roeping? Wat zijn de mogelijkheden, waar liggen de belemmeringen? Hoe ondersteunen verkondiging en pastoraat het zoeken van nieuwe wegen om mensen tot Christus te brengen?’

Meer weten? Lees hier alles over predikantenbegeleiding van Klaas van Meijeren en de IZB.

Schrijf je in voor Company of Preachers