Zoek

Martinikerk

Martinikerk

'Inspiratie- en oefenplaats' is de titel van het projectplan van de Groningse Martinikerk. De gemeente wil zoekers en bezoekers toerusten tot discipelschap, met hart hoofd en handen.

versloot-1--370x277.jpgDe Protestantse wijkgemeente Martinikerk en de IZB hebben in de jaren 2009-2014 een missionaire impuls gegeven aan het gemeentewerk in de stad Groningen, door de inzet van een missionaire predikant. In die periode lag de focus op het benaderen van randleden; een lastig te bereiken doelgroep. In dezelfde tijd kende de gemeente een toestroom van studenten (deels uit de gereformeerde gezindte), en is het speerpunt verlegd naar het toerusten van deze studenten en de reeds aanwezige gemeenteleden om discipel te zijn/worden van Jezus Christus in een geseculariseerde omgeving. Het kringwerk is behoorlijk geïntensiveerd. Met bijv. themalunches wordt de gemeenschapszin bevorderd. De woensdagavondvespers (met maaltijd) voorzien in een behoefte.

In 2016 is met de komst van missionair predikant ds. Pieter Versloot een nieuwe projectperiode ingegaan, waarin we de ‘kathedraalfunctie’ van de Martinikerk verder uitbouwen, en de gemeente inrichten als ‘inspiratieplek’ en ‘oefenplaats’. Samen vormen we een gastvrije gemeenschap van leerlingen, die de weg van de navolging van Jezus Christus willen gaan. en anderen daartoe uitnodigen.

Mede door de bezinning in de kring van de IZB zijn we ervan overtuigd geraakt dat het navolgen van Christus de basis is voor het leven als gunnend gelovige. Missionair-zijn is niet een ding dat we ‘ernaast’ doen, in allerlei missionaire projecten, maar dat het intrinsiek gegeven is met het zijn van leerling van Jezus. Vanuit deze overtuiging willen we werken aan de (levens-)houding van de gemeenteleden of inspireren tot een houding die getuig van het ‘leerling-zijn’ van Jezus. We willen de mensen die op ons pad komen iets meegeven dat ze nooit vergeten op hun verdere levensweg, of ze nu bij ons aanhaken, of niet.

Vanuit deze achtergrond willen we voor verscheidene doelgroepen een gastvrije oefenplaats zijn: zoekers/belangstellenden, studenten en jongvolwassenen, gemeenten uit de regio (bijv. via de avonddiensten), vrijwilligers in het missionaire werk (met name in ‘Het Pand’).

Project 1027 geeft ondersteuning aan het diaconale werk van de Martinikerk.

Details

Maak hier een gift over.

0% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 0,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 4.000,-

Volgend project

Missie Westerveld

Gemeenschapsvorming | Gemeente Westerveld
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief