Zoek

IZB-Focus lanceert nieuw programma

IZB-Focus lanceert nieuw programma
Nu het erop aankomt...

Hoe houden we elkaar in deze coronatijd in de gemeente in het vizier? Hoe blijven we bij God en bij elkaar? Komt er iets terecht van onze missionaire roeping? Vragen waar je van wakker kunt liggen. In reactie op die vragen hebben we een kortlopend toerustingsprogramma ontwikkeld, voor de kerkenraad, predikant, de kringleiders en gemeenteleden. Als een impuls voor gemeenten die ernaar verlangen om op een nieuwe manier bezig te zijn met het geloof in Jezus Christus. Hoe leven we daaruit? Hoe delen we dat met anderen? 

19 november 2020

In een half jaar stellen we thema’s aan de orde die dichtbij de belevingswereld van gemeenteleden liggen: de verlegenheid om het geloof te verbinden met ons dagelijks leven. Gevoel van vruchteloosheid dat ons kan verlammen. En tegelijk: Het verlangen om dichtbij Jezus te leven. De verwachting dat God instaat voor zijn en door zijn Geest door ons wil werken.
We vragen aandacht voor verschillende aspecten van het gebed (o.a. onverhoorde gebeden, luisterend bidden). 

Bij het materiaal dat we gebruiken gaat het niet alleen om een goed begrip van de Bijbelse boodschap, maar daagt gemeenteleden ook uit om in beweging te komen en om dat wat er besproken is in praktijk te brengen. Daarbij zijn we elkaar tot steun, in een bijbelkring, in en rond een kerkdienst, of bij een ‘Focus-wandeling’. De gemeente is zo een ‘oefenplaats’, maar ook het dagelijks leven tussen gezinsleden, buurtgenoten, collega’s en vrienden. De opzet is goed uitvoerbaar in een tijd waarin we elkaar veel via een beeldscherm ontmoeten.

We bieden daarnaast de predikant en kringleiders vier toerustingsmomenten om het materiaal zo goed mogelijk te benutten tijdens de prediking en de kringavonden. Deze training wordt gegeven door ervaren trajectbegeleiders die in iedere gemeente streven naar maatwerk. 
We stimuleren het onderlinge gesprek tussen kerkenraad en gemeente door middel van de Focusscan die in kaart brengt wat het missionaire verlangen van de gemeente is en hoe dit verder kan worden ontwikkeld. 

Wilt u meer weten wat het Focus voor uw gemeente kan betekenen, kijk dan voor meer informatie op onze website of bel: 
Wout Koelewijn 06-20584867 
André Walhout 06-42299904