Zoek

Pionieren met 'ambtsdrager in opleiding'

Pionieren met 'ambtsdrager in opleiding'

Een ‘pop-up Herberg’ met kerststalletjes, afgelopen jaren een flinke trekpleister van het missionaire werk in Huizen, zit er dit jaar niet in. Missionair werker Jan Verkerk stuurt nu een huis-aan-huis bericht aan het hele dorp, om de inwoners een hart onder de riem te steken. ‘Samen door de donkere weken.’

20 november 2020

Even het geheugen opfrissen: Sinds 2013 houdt ‘De Brug’ ontmoetingsdiensten, een jaar later werd het een missionaire pioniersplek en in de afgelopen zeven jaar is er een geloofsgemeenschap ontstaan, waarin doop en avondmaal een plek hebben.
Middenin de afgelopen coronazomer brak een nieuwe fase aan, met de verhuizing naar de Vituskerk in het dorp, een leegstaande voormalige Rooms-katholieke kerk, die in goed overleg met het parochiebestuur Huizen/Blaricum/Bijvanck kon worden gehuurd.  De verhuizing gaf een nieuwe impuls aan het missionaire werk. ‘De buurtvereniging bood spontaan aan om een mail van ons naar alle leden door te sturen’, vertelt Jan. Tijdens de Burendag  was de Vituskerk het ontmoetingspunt. Het leverde meteen leuke gesprekken op.

‘Na de brief van de Rooms-katholieke kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de EO en anderen aan het kabinet, in het kader van #nietalleen en het omzien naar elkaar, hebben we het initiatief genomen om met leden van de Rooms-katholieke parochie om de kerk twee middagen per week open te stellen. ‘De kerk is ingericht als een huiskamer waar je benen op tafel mogen. Een ‘routekaartje’ bij de ingang moet er voor zorgen dat alles binnen de randvoorwaarden van corona blijft. Een laagdrempelige inloop voor stilte en bezinning. Er is voldoende ruimte om je even terug te trekken en alleen te zijn met je eigen gedachten. Er is een kapelletje ingericht voor gebed en het aansteken van een kaarsje. Ik zit er in de sacristie te werken en houd me beschikbaar voor een gesprek of een biecht. Bezoekers kunnen ook hulpvragen achterlaten in een bus.’

Perspectief
Intussen gaan de zondagse diensten gewoon door, met de maxima van 30 bezoekers. Een opmerkelijk fenomeen binnen de geloofsgemeenschap is de introductie van een ‘ambtsdrager-in-opleiding’. Jan: ‘Een van de ouderlingen zwaaide af en bij de werving van een vervanger was ik in gesprek met een twintiger die al heel wat jaren betrokken is bij De Brug. Hij voelde aarzelingen, hij is nog niet gedoopt. Al pratend deed ik hem het voorstel om ‘ambtsdrager in opleiding’ te worden. Achteraf bleek dat een gouden greep, want het opende voor hem perspectief. Hij neemt het werk zeer serieus en investeert erin. Hij groeit in zijn rol. Hij is soms gastheer, verzorgt de opening van de dienst, spreekt gebeden uit.’
Vier jaar geleden kwam hij aan het woord in Echo, na een Oriëntatiecursus christelijk geloof. In het interview vertelde hij dat hij een paar jaar als ‘zelfbenoemd atheïst’ actief was geweest op internet. ‘De eerste 21 jaar van mijn leven ben ik, kort samengevat, ongelovig geweest. Ik heb niemand beroofd of vermoord, maar verder heb ik zo ongeveer alles gedaan wat God verboden heeft.’ En nu dus actief in de leiding van de geloofsgemeenschap. Dit zei hij indertijd in Echo: ‘Mijn leven beschouw ik tot nu toe als een adembenemende reis. Ongelooflijk, om zoveel mee te maken, in zo’n korte tijd. Er is een deur geopend naar een wereld die ik tot voor kort helemaal niet kende! Mijn hoop heb ik op God gesteld. Maar als ik zie wat er in de wereld gebeurt, of als ik bedenk hoe klein en kwetsbaar je als mens bent, kan vrees me overvallen. In dat wankele evenwicht tussen hoop en vrees vind ik het belangrijk dagelijks met Hem te leven. Dat geeft me rust, zekerheid en vertrouwen.’

Connect
De ambtsdrager-in-opleiding zit ook in een connect-groep. Jan: ‘We hebben het zo georganiseerd dat iedereen die regelmatig bezoeker is van onze diensten een echtpaar krijgt toegewezen als eerste aanspreekpunt. Ze hoeven verder niets met elkaar af te spreken maar als er wat is hebben ze een 06-nummer. Dat netwerk kwam heel goed van pas bij de uitbraak van de coronacrisis. Via het belcircuit onderhielden we contact.’

Jan zit in de voorbereiding van de dienst voor Eeuwigheidszondag; een preek over Psalm 56. ‘Mijn tranen hebt U in uw fles bewaard.’ Alle bezoekers krijgen een ‘tranenflesje’. Jan: ‘We hechten aan rituelen en grijpen elke gelegenheid aan om daar gebruik van te maken. Bezoekers kunnen op zondag ervaringen en/of gebeden uitschrijven op een briefje en zo tastbaar ‘bij God brengen’.’