Zoek

Focus op Jezus: introductietraject van 6 maanden voor de gemeente

Veel gelovigen en gemeenten worstelen vandaag met de vraag hoe we kunnen terugkeren naar de kern van ons geloof: Jezus Christus. Met Hem kunnen we de kloof tussen ons geloof en ons dagelijks leven overbruggen. Net als de kloof die we kunnen ervaren tussen zondag en maandag, tussen de kerk en onze omgeving. Al jaren biedt de IZB een meerjarig Focustraject aan om gemeentebreed met die vraag aan de slag te gaan.

Focustraject in jullie gemeente

Je bent je als gemeente bewust van Gods roeping in de wereld, maar loopt aan tegen je eigen verlegenheid. Wat geloof je nu eigenlijk? En hoe deel je dat met de mensen die dichtbij je staan? Je herkent het verlangen naar een leven dichtbij Jezus, naar een manier van geloven die ons tot mensen maakt uit één stuk, en naar een manier van gemeente-zijn die aanstekelijk werkt. Dan is een Focustraject waarbij de IZB minimaal twee jaar met jullie gemeente oploopt iets voor jullie. Maar het kan zijn dat zo’n lange termijnbeslissing nog niet haalbaar is. Misschien is de predikantsplaats vacant, zijn er andere belemmeringen, of je zou gewoon eerst eens aan Focus willen proeven. In dergelijke situaties is het Focus introductietraject wellicht een optie.  

Inhoud van het Focus introductietraject

Het Focus introductietraject is een programma van ongeveer 6 maanden waarin je kennismaakt met Focus. Aan de hand van Focusmateriaal ga je in op de volgende onderwerpen:

  • Ont-moeten (over rust en verdieping vinden als Jezus centraal staat)
  • Verwondering (over wat God al in de gemeente doet en schenkt)
  • Verlegenheid (om het geloof handen en voeten te geven)
  • Verlangen (om dichtbij Jezus te leven)
  • Verwachting (dat God zelf instaat voor zijn werk)
  • De kracht van gebed
  • Onverhoorde gebeden
  • Luisterend bidden

introductietraject.pngHet Focusmateriaal is uniek omdat het aanzet tot transformatief leren. Het gaat  daarbij niet alleen om een goed begrip van de Bijbelse boodschap, maar ook om erdoor in beweging te komen, het handen en voeten te geven.  Deze manier van leren doe je niet alleen, maar  samen met anderen op de Bijbelkring, tijdens de dienst op zondag of bij een Focuswandeling. ‘Oefenen’ doe je met gemeenteleden, maar ook in je dagelijks leven in het gezin, in de buurt en op je werk.

Daarnaast rusten we de predikant en kringleiders toe om het materiaal zo optimaal mogelijk te gebruiken voor de prediking en tijdens kringavonden. Deze training wordt gedaan door ervaren trajectbegeleiders die het programma laten aansluiten bij de hele gemeente met haar specifieke kenmerken en context: ieder traject is maatwerk. De toerusting wordt ingepast in de bestaande structuren van de gemeente. Tenslotte stimuleren we het onderlinge gesprek binnen de gemeente en kerkenraad door de Focusscan die in kaart brengt wat het missionaire verlangen van de gemeente is. Na het introductietraject is er de mogelijkheid om door te stromen naar een Focustraject waarin de IZB nog een periode met de gemeente oploopt en haar toerust.

Schrijf je in voor de Focus nieuwsbrief