Zoek

Betrek belijdeniscatechisanten bij het missionaire werk

In het midden van de gemeente belijdenis doen is een mooi en belangrijk moment! De jongeren worden volwaardige lidmaten van de gemeente. En daarmee niet alleen van de plaatselijke kerk, zij worden ook lid van de wereldkerk. Een belangrijke mijlpaal in het leven van een christen.

Belijdenis doen

Elk jaar feliciteren we belijdeniscatechisanten met de geloofsstap die zij mogen maken.truthordare

Ook dit jaar geven we alle belijdeniscatechisanten graag (kosteloos) een klein cadeautje – een ‘Truth or Dare’ spel. Een leuke activiteit waarmee ze worden uitgedaagd onderling het gesprek aan te gaan en contact te zoeken met de mensen om hen heen. Ook willen we de catechisanten betrekken bij het werk van GZB, HGJB en IZB door hen uit te nodigen om de (digitale) nieuwsbrieven te ontvangen. 

Welkomstcadeau

Voor de belijdeniscatechisanten die ons werk financieel gaan steunen hebben we een bijzonder welkomstcadeau beschikbaar. Ze mogen kiezen uit de 'Herziene Statenvertaling in één jaar' of de 'Infographic Bijbel'. Zo hopen we dat ze nog verder zullen groeien in hun geloof en steeds meer mogen ontdekken van de hoogte, diepte, lengte en breedte van het leven met God.

Lesmateriaal

Dit jaar bieden we lesmateriaal aan om echt het gesprek met elkaar aan te gaan over het delen van het evangelie. In de kant en klare lesbrief ontdekken de belijdeniscatechisanten welke plek zij in de wereldwijde kerk kunnen innemen en worden ze uitgenodigd om het evangelie te delen op de plek die bij hen past: in binnen- of buitenland, met volwassenen of de jonge generatie. Welke plek kies jij om missie van de kerk voort te zetten?

Doet u mee?
Graag vernemen we het aantal belijdeniscatechisanten in uw gemeente, zodat we u de catecheseles, presentjes en informatie kunnen toesturen. Opgave kan via onderstaand formulier. De materialen worden dan binnen enkele dagen toegestuurd.

Bestelformulier voor predikanten en catecheten

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.