Zoek

Undefended Preaching –Existentieel bijbellezen en authentiek preken-Noordhorn

Programma van Existentieel bijbellezen en authentiek preken 2022 - 2023

Dag 1, donderdag 8 september
14:00 - 16:30 Wie ben jij als instrument?
Dag 2, donderdag 6 oktober
9:45 - 12:15 Ontvankelijk lezen
Dag 3, donderdag 3 november
9:45 - 12:15 Existentiële grondnoties
Dag 4, donderdag 1 december
9:45 - 12:15 Verdieping - Existentiële verificatie
Dag 5, donderdag 19 januari
9:45 - 12:15 Preken is zichtbaar maken
Dag 6, donderdag 9 februari
9:45 - 12:15 Relationele hermeneutiek
Dag 7, donderdag 9 maart
9:45 - 12:15 Wie is ontvanger
Dag 8, donderdag 30 maart
9:45 - 12:15 Leiderschapskwadrant
Dag 9, donderdag 11 mei
9:45 - 12:15 Authentiek spreken
Dag 10, donderdag 8 juni
9:45 - 12:15 Evaluatie
 1. Van 14:00 tot 16:30

  Wie ben jij als instrument?

  Als predikant ben je zelf het instrument, de intermediair tussen God en mens. Wie ben je als mens, als prediker? Waar loop je tegenaan of wat geeft je energie?

  Inzicht in wie jezelf bent, geeft je informatie over hoe je functioneert en hoe je de woorden van de bijbel hoort, begrijpt en verwerkt.

  In deze eerste bijeenkomst een workshop Leiderschapsego’s vanuit Undefended Leadership.

  • je wordt je bewust van je vorming als persoon en kunt de invloed daarvan op de prediking benoemen
  • je krijgt zicht op wie jij zelf bent als voorganger, waardoor je roeping verder tot bloei komt
 2. Van 9:45 tot 12:15

  Ontvankelijk lezen

  Met de inzichten vanuit les 1 gaan we een bijbelgedeelte lezen.

  Wat staat er, wat hoor ik, wat haakt er, wat raakt aan mijn eigen leven, wat doet dit met me?

  • je oefent in woorden te ontvangen zonder gelijk alle theologische kennis in te zetten
  • je oefent in dit onder woorden brengen en delen met elkaar
 3. Van 9:45 tot 12:15

  Existentiële grondnoties

  Wat zou er te geloven en te preken zijn als je niet zelf van God had vernomen en telkens opnieuw zou horen? Aan de hand van vijf grondnoties over de levende werkelijkheid van God bespreken we hoe krachtig en kwetsbaar ons geloven is.

  • je onderzoekt hoe dit werkt in jouw leven en hoe dit aandacht krijgt in je prediking
 4. Van 9:45 tot 12:15

  Verdieping - Existentiële verificatie

  Paulus wil een voorbeeld zijn voor de gemeente. Zo schrijft hij: Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat (Fill. 4 vs 9).

  Wat verkondig jij met je leven? Hoe maak je de navolging van Christus zichtbaar, in al je kwetsbaarheid!? We laten ons daarbij leiden door wat Rudolf Bohren hierover schrijft in Predigtlehre over de prediker als voorbeeld.

  • je leert ontwapenen: als mens met alle sores - gezin, relaties, karakter, geloof, tradities, tijdsgeest, twijfels etc.- aan het licht komen
 5. Van 9:45 tot 12:15

  Preken is zichtbaar maken

  Je hebt je verdiept in wie jij bent en hoe je woorden van God tot je neemt.

  Als prediker ben je ook de brug, de verbinder, de intermediair tussen God en mensen. Je begeeft je op twee oevers, hoe krijg je de boodschap van de ene kant naar de andere. Mensen vragen: wat moet ik me erbij vóórstellen!? Jij mag openbaren, ontvouwen. Zo word je als eerste ontvanger de doorgever.

  • Je oefent in het visualiseren van een tekst
 6. Van 9:45 tot 12:15

  Relationele hermeneutiek

  Welke sleutel hanteren we om de Bijbel te lezen? Dat is een fundamentele vraag in het preekproces. In de hermeneutiek vallen veel beslissingen die vèrgaande consequenties hebben voor de verkondiging.

  Veel bijbelse kernwoorden zijn relationele woorden: liefhebben, vertrouwen, belijden, bekeren, onderwijzen, zegenen enz. In deze bijeenkomst krijg je input vanuit de relationele hermeneutiek, zoals we die binnen Areopagus bepleiten.

  • je oefent in hermeneutische horizonversmelting waarbij woorden van toen en daar tot klinken komen in het hier en nu 
 7. Van 9:45 tot 12:15

  Wie is ontvanger

  Weet je wat er leeft bij je hoorders? Waar slaan ze op aan? Wat blijft onder de radar?

  Aan de hand van een feedbackformulier reageren een aantal gemeenteleden op een door jou gehouden preek m.b.t. hun luisterervaring: waar wordt iemand door aangesproken, waar zit het verlangen, waar wordt iemand door belemmerd of door meegenomen?

  De uitkomst kan behulpzame inzichten geven maar kan ook onzeker en aarzelend maken. Het is goed om dat te onderkennen bij jezelf, met als uitgangspunt: je bent niet geroepen om hoorders te pleasen, wel om hen zo goed mogelijk met de woorden van God te dienen. In dat licht wordt er geoogst.

  • Je leert dichterbij de ontvanger/de hoorder te komen
  • Je doet inzichten op in hoeverre de hoorder jou helpt of hindert om priesterlijk, profetisch of koninklijk te zijn, om undefended te leren preken
 8. Van 9:45 tot 12:15

  Leiderschapskwadrant

  Het gezamenlijk bijbellezen en delen geeft veel inzichten en verbindingen. Je hebt ontdekkingen opgedaan over je vorming als persoon, over je zijn (als mens en als voorganger), over je bewegen en verstillen. Je hebt je verdiept in de hoorder, een mens als jij met herkenbare ‘issues’ en je weet hoe woorden kunnen binnendringen. In deze bijeenkomst een verdieping in een aantal houdingen in leiderschap.

  • Je leert de acht houdingen in leiderschap kennen en hun spiegeleffect tussen mensen
  • Je oefent met praktijksituaties in je prediking en kunt je kracht en je angst benoemen
  • Je wordt uitgedaagd om beweeglijk te durven zijn als voorganger in het oefenen met verschillende situaties
 9. Van 9:45 tot 12:15

  Authentiek spreken

  We leggen nu de verbinding tussen inhoud en presentatie. Hoe kun je in de presentatie en communicatie zo persoonlijk mogelijk gezicht en stem geven aan je verkondiging. Wie en wat representeer je? Waar bevind je jezelf en welke positie neem je in ten opzichte van je hoorder. We verbinden dat met de doelstelling van de training: in hoeverre is er sprake van existentiële verificatie en een authentiek getuigenis?

  • in een korte voordracht maak je al het geoefende zichtbaar, hoorbaar, voelbaar
  • in het luisteren naar elkaar ervaar je ook hoorder te zijn
  • je geeft elkaar feedback wat inzicht geeft in waar en hoe de ander het verhaal ingetrokken wordt
 10. Van 9:45 tot 12:15

  Evaluatie

  Schatten verzamelen: wat neem je mee!?

  Wat is er veranderd, persoonlijk en in je preekproces en welk effect heeft dat?

  Wat zou je nog meer willen ontwikkelen en wat of wie heb je daarbij nodig?

  Documenten

  Deze activiteit heeft één gekoppeld document: Onderstaand een weergave van de schatten die verzameld zijn.pdf.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Regulier € 295,00

Schrijf je in voor Company of Preachers