Zoek

Preken naar Pasen toe - Sterven en opstaan

Preekschetsen
Areopagus biedt de komende weken materiaal aan om je te verdiepen in het grote geheim van het geloof: de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. We selecteren vijf teksten uit de slothoofdstukken van Markus en bieden je daar vijf preekschetsen voor aan.

Basis
Met Pasen viert de kerk het grote geheim van haar geloof: de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Het is heilige grond. Het is het geloof dat wij ‘in ons omdragen’. Dat is een intrigerend en geheimenisvol aspect van het christelijk geloof: de deelname aan de weg van Christus. Ingedoopt worden in de dood van Jezus Christus, omhooggetrokken worden tot een ander leven met Hem. Het leven van een gelovig mens is een voortdurend sterven en opstaan met Christus.

Betekenis
Wat betekent dat? Hoe krijgt dat vorm in mensenlevens van vandaag? Hoe kun je zo preken dat het helemaal gaat over Christus’ dood en opstanding, en tegelijkertijd over de participatie daarvan door mensen in de 21e eeuw? Hoe kun je hierover preken zodat het voor gelovigen opnieuw een realiteit wordt en een verlangen? Maar ook zo dat jongeren en zoekers iets proeven van het achter je laten van het oude, en je uitstrekken naar een ander leven?

Preekschetsen
Areopagus biedt de komende weken materiaal aan om je daarin te verdiepen. We selecteren vijf teksten uit de slothoofdstukken van Markus en bieden je daar vijf preekschetsen voor aan.

Podcast-series
Maar we willen meer doen exegetisch-theologie voorbereiding. Areopagus zal zich meer en meer gaan focussen op prediking voor tijdgenoten, twijfelaars en verveelden, in en buiten de kerk. We gaan daarom op zoek naar de binnenkant van dit gebeuren. Te vaak gebeurt het dat we ook in de kerk eigenlijk amper duidelijk kunnen maken wat dit is. Wat betekent ‘sterven en opstaan’ in het leven van mensen van nu? We geaan erover in gesprek: met predikanten, en met gemeenteleden. Welke observaties maken zijn, welke ervaringen hebben zij hiermee opgedaan, hoe kijken zij naar de teksten waarover je preekt?

Door te luisteren naar deze verhalen, wordt je geholpen om taal te ontwikkelen die relevant is voor je hoorders, en de teksten dichterbij brengen. Dat is steeds de grote vraag van hoorders en predikers: Ik ken de teksten, maar help me om ze in het nu te vertalen, op een sterke en inspirerende manier. We maken daarom twee podcast-afleveringen. In de eerste aflevering vragen we bij drie predikanten door over de thematiek van sterven en opstaan: theologisch, biografisch, actueel. In de tweede aflevering leggen we deze vragen voor aan gemeenteleden. We hebben drie ‘gewone gelovigen’ gezocht, om iets te vertellen over waar Goede Vrijdag en Pasen hun eigen leven raken. Luister naar de verhalen, en je komt hopelijk in de taal- en belevingswereld van het Evangelie en van van vandaag.

Concreet
Beschikbaar vanaf 15 maart:
1 Het kruis dragen - Markus 15.16-23
2 De kruisdood - Markus 15.33-39
3 Jezus begraven - Markus 15.40-47

Beschikbaar vanaf 22 maart:
4 Opstanding: De huiver van Pasen - Markus 16.1-8
5 Navolging: De kracht van Pasen - Markus 16.9-19

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelname Preken naar Pasen toe, 2021 € 25,00
Studentdeelname Preken naar Pasen toe, 2021 € 12,50

Schrijf je in voor Company of Preachers