Zoek

Preekhulp Advent, Kerst, Oud & Nieuw

Advent en Kerst in de voort-durende coronatijd

We zitten immers nog steeds in een onbestemde tijd. De kans is groot dat we dat in Advent en tijdens de Kerstdagen diep zullen voelen. Geen kerstnachtdiensten, Misschien zie je er wel tegenop om Advent en Kerst voor te gaan in deze verwarrende dagen. We zullen bijvoorbeeld de ‘atmosferische kracht’ van het Kerstfeest dit jaar anders beleven. Hoe gaaf was het om anders in de Kerstnacht of op Kerstmorgen een brede groep mensen in de kerk te hebben en iets van het gezamenlijke verlangen te voelen! Dat gemis doet pijn.

Aan de andere kant kan het anders-zijn van deze dagen ons helpen in concentratie: wat betekent het dat wij uitzien naar de verlossing/voltooiing, dat wij vieren en gedenken ‘dat de Verlosser is geboren’? Wat betekent ‘verlossing’ in onze werkelijkheid?

Vanuit Areopagus denken we graag met je mee in dit vraagstuk. We suggereren tekstlezingen en geven homiletische voorzetten. Maar we organiseren ook gesprekken met theologen en denkers over wat er in deze dagen gezegd wil zijn. Misschien net een gedachte of een observatie die je een duw geeft voor een preek. We hebben elkaar nodig in het zoeken naar levende taal. Het heeft ook een praktische kant: Prediking vraag veel in deze corona-periode, en zeker in de laatste maand van het jaar zal er veel op je af komen.

‘Verlos ons’
We bieden voor de vier adventszondagen, voor Kerst(nacht) en voor de diensten rond Oud & Nieuw preekschetsen aan. De thematiek die we centraal stellen is ‘Verlos ons!’ Een hartenkreet. Een theologisch uitdagend thema. Een roep die je ook in staat stelt om tot de kern van het christelijk spreken te komen. In de lezingen vind je in allerlei varianten iets van de spanning terug die eigen is aan Advent en Kerst, de spanning tussen de hooggestemde woorden en de weerbarstige werkelijkheid, tussen kleine begin en het wereldwijde perspectief. Het heil voltrekt zich in een uithoek, op een dwaze wijze. Het ontgaat de massa, het geschiedt aan een enkeling, wie heeft er oog voor? Het lijkt een voetnoot in de geschiedenis, te nikserig om je er druk over te maken. Gaat dit echt onze wereld veranderen? En tegelijkertijd worden velen door het Evangelie van de geboren Verlosser vrolijk en hoopvol.

Die spanning tussen het kleine en het ogenschijnlijk verwaarloosbare van het geburen en anderzijds de grote vreugde en de kosmische betekenis, kunnen we in de preek maar beter niet uit de weg gaan. Ze roept de vraag op waar en hoe de kracht van de verlossing zich manifesteert. Waar maakt de boodschap van Advent en Kerst verschil in onze gemeente, in ons leven, in de wereld anno 2020?

Nog een paar opmerkingen :
• In de planning houden we er rekening mee dat de preekschetsen voor Kerst tijdig worden verzonden, zodat je er al enkele weken van tevoren mee aan de slag kunt.
• Je ziet in het rooster ook drie themabijdragen ingepland: Preken over verlossing, Hoe preek je over Kerst in 2020 en Voorgaan op oudejaarsavond 2020. Dat zijn hulpmiddelen in de vorm van een podcast: interview of tweegesprekken, die je helpen om de gedachten te vormen en zo een eigen bijdrage leveren aan het preekvoorbereidingsproces.

Programma van Preekhulp Advent, Kerst, Oud & Nieuw

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Deelname € 25,00

Schrijf je in voor Company of Preachers