Zoek

Follow Up Undefended Preaching - 't Harde

Samen kijken we terug op een waardevolle training Undefended Preaching, waar we in collegiale verbondenheid een existentiële verdiepingsslag hebben gemaakt met het oog op ons preekwerk. Het is afgelopen jaar gebleken dat het de moeite waard is om hier een vervolg aan te geven, door ongenade ontdekkingen verder te implementeren en te integreren in (de voorbereiding van) ons preekwerk. Vandaar dat we ook nu weer een Follow-up aanbieden  in aansluiting op de training van Undefended Preaching.

In vijf bijeenkomsten richten wij ons op de verschillende thematieken uit het boek van Kees van Ekris, De dans, de dialoog en het duel. Preken voor tijdgenoten. Op een interactieve manier gaan we vervolgens op zoek naar een concrete toepassing van de thematiek in de vertolking van de bijbeltekst. Rond Kerst, Pasen en Pinksteren stemmen we de tekstkeuze af op de inhoud van deze feestdagen, zodat het direct dienstbaar kan zijn aan de voorbereiding van je preek.

Aan de Follow-Up zijn 30 studiebelastingsuren verbonden. 

De prijs van deze Follow-up is €295. Dit bedrag bevreemdt je misschien omdat die gelijk is aan de vorige training van tien sessies. Ter verduidelijk: die prijs was veel te laag in verhouding tot de kosten. Daarom is de prijs van de training Undefended Preaching nu verdubbeld en is de prijs van de Follow-up gelijk gelijk aan wat je afgelopen jaar betaalde. Daarmee is het nog niet kostendekkend, maar we willen de financiële drempel niet te hoog maken. Het is raadzaam om ook te kijken naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit de landelijke en/of plaatselijke kerk (zie bericht Sjaak van de Berg).

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Deze Follow-up wordt aangeboden aan predikanten die eerder de volledige training van 10 sessies gevolgd hebben. 

Schrijf je in voor Company of Preachers