Zoek

Werkwijze IZB Focustraject

De IZB gaat een samenwerkingsovereenkomst aan voor meerdere jaren en faciliteert dan het Focustraject op drie manieren:

  1. Het detacheren van een trajectbegeleider vanuit het IZB-Focusteam in de gemeente. Hoewel het traject primair en principieel onder de verantwoordelijkheid van de wijkgemeente valt, speelt deze trajectbegeleider van IZB-Focus een belangrijke rol. De primaire taken zijn het begeleiden en ondersteunen van de kerkenraad, de predikant en andere relevante groepen binnen de gemeente en het geven van missionaire toerusting. Hij/zij zal voor een aantal uren per week worden gedetacheerd in de gemeente.
  2. Het aanbieden van gespreksmateriaal dat de rode draad vormt van het Focustraject. Hiervoor ontwikkelen we materialen die geschikt zijn voor de verkondiging, gesprekskringen, jeugdwerk, bezinningsmomenten in de kerkenraad, gemeenteavonden, cursussen etc. IZB-Focus schrijft dit materiaal, bij sommige onderwerpen laten we ons inspireren door onze verschillende partners.
  3. Het organiseren van uitwisselingen tussen de deelnemende gemeenten. We vinden het belangrijk dat gemeenten en predikanten met elkaar optrekken en van elkaar leren. We zetten ons netwerk daarvoor graag in en faciliteren ontmoetingen tussen betrokken gemeenten in binnen- en buitenland.

Deze drie componenten maken een integrale benadering mogelijk waarbij heel de gemeente betrokken raakt. Het focustraject beoogt niet allerlei nieuwe activiteiten op te zetten, maar om bestaande activiteiten (kringwerk, catechese, kinderwerk, pastoraat, erediensten enz.) een nieuwe focus te geven. Het gaat ook niet in eerste instantie om nieuwe vormen en modellen, maar om een verandering van de cultuur in de gemeente. Uiteindelijk beogen de Focustrajecten een (hernieuwde) concentratie op Christus. Alleen aan Hem ontleent alle missionaire werk de kracht die nieuwe gelovigen toevoegt aan de gemeente. We zijn heel blij dat de GZB en de HGJB meedoen in de Focustrajecten. De GZB helpt om op creatieve en inspirerende manieren in het proces de stem van de wereldkerk te laten horen. Wat kunnen wij leren van de kerk in andere delen van de wereld? We willen zoeken naar vormen van echte uitwisseling met onze broeders en zusters in Christus elders in de wereld. De HGJB verzorgt de inhoud van alle kinder- en jeugdgesprekken over dezelfde thema’s als het materiaal voor volwassenen, zodat het mogelijk wordt dat ook zij actief meedoen aan het traject.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief