Zoek

Voortraject

Deelname aan een IZB Focustraject vraagt een behoorlijke inzet van de gemeente en de kerkenraad. Het is belangrijk om het Focustraject zorgvuldig voor te bereiden. Om die reden is er een voortraject ontwikkeld.

Het doel van het voortraject is om:

  • de kerkenraad te laten kennismaken met de werkwijze van IZB-Focus
  • de kerkenraad te begeleiden naar besluitvorming over het focustraject
  • een analyse te maken van de gemeente
  • een trajectovereenkomst voor te bereiden en te ondertekenen waarin de detachering van een trajectbegeleider wordt geregeld.

Stap 1: Verkennend gesprek

Na een aanvraag komt IZB-Focus langs voor een gesprek met (een deel van de) de kerkenraad en evangelisatiecommissie. In dit gesprek geven we informatie over de werkwijze van Focus en maken we kennis met de gemeente.

Stap 2: Inhoudelijk gesprek met de kerkenraad

Na het verkennend gesprek volgt er een inhoudelijk gesprek met de gehele kerkenraad. Hier praten we met de kerkenraad door over de inhoud en de werkwijze van de Focustrajecten. Het is belangrijk om hier een hele avond voor te reserveren.

Stap 3: Gesprek met de predikant

De predikant heeft een cruciale rol in het Focustraject. Het is belangrijk dat de predikant van de gemeente hier volledig achter staan. Daarom gaat IZB-Focus met de predikant van de gemeente in gesprek.

Stap 4: FocusScan

De FocusScan is een onderzoek om de gemeente in korte tijd inzicht te geven in de missionaire mogelijkheden. De ervaring leert dat de scan een goed startpunt is om het gesprek over missionair zijn in de gemeente op gang te brengen. Daarnaast helpt het de IZB om de gemeente te analyseren. Hierdoor weten we waar we in de Focustrajecten extra aandacht aan moeten geven. De scan wordt online uitgevoerd en besproken tijdens een gemeenteavond. Dit levert uiteindelijk een rapportage op, die als input voor het vervolg van het traject gebruikt kan worden.

Stap 5: Bespreken uitslag FocusScan met kerkenraad en evangelisatiecommissie

Na de FocusScan wordt de uitslag hiervan besproken met de kerkenraad. Ook wordt het Focustraject verder uitgelegd en verdiept. Hierna besluit de kerkenraad om wel of niet mee te doen aan het Focustraject.

Stap 6: Ondertekenen overeenkomst

In deze fase wordt er een overeenkomst met de IZB getekend. Ook wordt er een trajectgroep van het Focustraject gevormd en start het proces in de gemeente.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief