Zoek

Over IZB-Focus

Verlangen

Naast de verlegenheid proeven we ook bij velen een intens verlangen naar een leven dichtbij Jezus, een manier van geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van geloven en van gemeente-zijn die weer aanstekelijk werkt. Er is vanuit het bovenstaande een nieuwe visie op missionair gemeente-zijn ontwikkeld door de IZB. Hierbij verschuift de focus van het organiseren van missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente.

Visie van IZB-Focus

Een belangrijk uitgangspunt van IZB-Focus is dat de bezinning op missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente. We hebben daarom het Focustraject ontwikkeld, dat vorm en structuur geeft aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering. 

Een IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie de God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.

Tegelijkertijd beoogt het IZB-Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen.

Doelstellingen

De doelstelling van IZB-Focus is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. Daarbij is het ons verlangen dat:

  • wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
  • wij beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
  • wij ons leven meer delen met mensen die Jezus niet kennen.

Daarnaast verlangen wij voor de lokale kerk dat:

  • wij gemeenten zijn waarin leden betrokken zijn op elkaars dagelijks leven en waarin open met elkaar gesproken wordt over ons geloof.
  • wij gemeenten zijn waarin leden toegerust worden om het geloof en hun dagelijkse leven met elkaar te verbinden.
  • wij gemeenten zijn die naar buiten zijn gericht, die actief, open en uitnodigend hun leven delen met buurt, dorp en stad.

Kernwaarden

Het Focustraject is niet een methode, een strategie of een programma. Het is vooral een geestelijk proces van bezinning, verdieping en verandering. We hebben in een aantal kernwaarden verwoord wat in dat proces belangrijk is. Deze kernwaarden vormen het uitgangspunt en de basis van alles wat wij vanuit IZB Focus ondernemen en aanbieden.

Terug naar het IZB-Focustraject

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief