Zoek

Opstartfase

Na de besluitvorming wordt het focustraject opgestart en met de gemeente gecommuniceerd. De opstartfase bestaat uit de volgende onderdelen:

Stap 1: Materiaal voor het startweekend

De IZB levert materiaal aan voor het startweekend van de gemeente. Zo kan bij de start van het nieuwe seizoen de gemeente kennismaken met de thematiek van IZB-Focus.

Stap 2: Focusdag

In oktober wordt er een Focusdag georganiseerd voor de kerkraden en trajectgroepen van de gemeenten die mee gaan doen in het Focustraject. Het doel van deze dag is om meer informatie over de inhoud van de Focusdagen te krijgen en om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten.

Stap 3: Kennismaking met trajectbegeleider

In deze fase maakt de trajectbegeleider kennis met de kerkenraad en de trajectgroep.

Stap 4: Plan van aanpak

Samen met de trajectgroep wordt een plan van aanpak gemaakt, op maat voor de betreffende gemeente.

Stap 5: Gemeenteavond over Focus

Op deze gemeenteavond wordt het Focustraject gepresenteerd aan de gemeenteleden en maakt de gemeente kennis met de werkwijze van IZB Focus.

Stap 6: Blok 0

In dit werkboek staan twee ‘gesprekken’ waarin kennis gemaakt kan worden met de manier waarop Focus wil helpen te ontdekken wat de Bijbel ons leert en hoe je met elkaar het gesprek aangaat.

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief