Zoek

Theoloog des Vaderlands

De komende tijd zal Kees van Ekris ons van tijd tot tijd in een dagboek op de hoogte houden van wat er zoal op zijn pad komt, in zijn nieuwe rol als Theoloog des Vaderlands; de Kronieken van Kees.

Kill the vibe

Intrigerend, verbijsterend moment. Het gebeurde in Leuven, in een collegezaal. Ik geef al een jaar of vijf Homiletiek aan de ETF in de schitterende stad Leuven. In de Master trek ik een semester op met een bont internationaal gezelschap van studenten. Ik geniet er enorm van. Van de eagerness van de studenten, hun leergierigheid, van het gebouw, van het plezier dat het vak Homiletiek geeft. Dit jaar heb ik studenten uit onder andere Spanje, Beieren, Vlaanderen, Amerika en Nederland. Als docent schakel ik tussen landen, leeftijden, denominaties en karakters. Het sloopt je, maar ik kom elke keer met een glimlach thuis.

Dit semester zit er ook een Aziatische missionaris uit Iran in de groep. Ja, echt. Een grotere diversiteit aan stemmen, theologische tradities en culturen kan bijna niet. Flarden van de wereldkerk, voor mijn ogen, en ik mag met hen optrekken.

Het is een intrigerende student, de Perzisch-georiënteerde Aziaat. Zijn Engels is op de eerste lesdagen moeilijk te volgen, hij is zichtbaar in een soort cultuurshock, en dus krijg ik ook niet zo’n grip op zijn werk en zijn redenen om een master Homiletiek te doen in Leuven. Dat komt wel - weet ik inmiddels uit ervaring. Het thema van de collegeserie is ‘Homiletical skills for the 21st-century’. Welke kundes heb je nodig om te preken in deze eeuw? Op de laatste twee dagen worden er preekoefeningen gedaan door de studenten.

Tijdens de presentatie van de Aziatische student gebeurt het. We hadden het bij eerdere preekvoordrachten over secularisatie, missionair preken, communicatie, voordracht, etc. Je kent het rijtje wel. Maar plotseling gaat het over iets heel anders. In zijn presentatie krijgen we een soort slide-show te zien over Iran, over de geschiedenis en de omstandigheden van christenen nu. Het is knip- en plakwerk, en communicatief bezien niet allemaal volgens de BEAM, DWDD en TedX-standaards, zeg maar.

En dan ineens staar ik naar een slide waar ik drie opgehangen mannen zie bungelen aan een touw.

Ik omschrijf het maar zo plastisch mogelijk, om je de schok te laten voelen. Een keiharde foto. Van keiharde barbarij. Van een marktplein ergens in Iran. Veel mensen staan te kijken. Kraanmachines met een dik koord, en drie mannen met een geknakte nek. Dit is nu. De student voelt amper de siddering die door mij en anderen heentrekt. Dit is niet nieuw voor hem. Dit is vervolging. Dit is de afbeelding van de haat. Dit is het regime achter de raketten. De student vervolgt zijn presentatie, over hoe hij Iraanse christenen bemoedigt, vooral nu, omdat door angst en eenzaamheid de kerk onder druk staat.

Intrigerend verbijsterend moment.

De Aziatische student is, wonderlijk genoeg, zeer lovend en dankbaar over ons academische homiletisch discours. Hij zegt veel te leren, en dat zie ik ook gebeuren. Of is het zijn heerlijke Aziatische hoffelijkheid? In ieder geval: Ik ben hem ook dankbaar. Want ineens worden we op zomaar een vrijdagmiddag in Leuven bepaald bij de navolging van Christus. Niet als abstractum. Maar in leven en dood, in de volharding en de bereidheid tot het uiterste. We worden bepaald bij broeders op het schavot. En ineens gaan de Schriften op een bijzondere manier leven. Ineens wordt ook een heleboel Nederlandse homiletische dwingende kleingeestigheid (het moet relevant, het moet praktisch, het moet makkelijk, het moet kort) in een kwalijk daglicht gezet. Het zegt veel over de sfeer waarin wij leven in dit land.

Weekend

Het weekend is bijzonder. Zaterdagmiddag kom ik terug uit Leuven, en ’s avonds heb ik een concert van de christelijke band Sela. Het is reizen tussen werelden.

Ik kwam op een leuke manier met hen in contact. Ze mailden me, dat ze een nieuwe CD aan het maken zijn, en of ik als theoloog hun teksten wilde doornemen. Mooie vraag. Die ervaring doe ik trouwens vaker op. Dat theologie nodig wordt geacht. Zeker als je liederen voor de kerk maakt. Ik doe dat dus graag, en stelde voor om het te koppelen aan mijn jaar als Theoloog des Vaderlands. Ik ga de drummer van de band interviewen (over bezieling, over de macht van muziek, over wat je wilt zeggen). Ik interview later dit jaar ook de zanger Stef Bos over die thema’s (bezieling, de macht van muziek en de macht van de entertainmentindustrie), en zo ontstaat een mooi tweeluik – hoop ik. De Sela-drummer nodigde me uit om een avond de sfeer van hun concerten te proeven, en dus zat ik ’s avonds in de Grote Kerk van Gorinchem. Ik zal later schrijven over de observaties van die avond.

Sferen

Op de terugweg, ergens op de A27 die eindelijk een keer filevrij is, denk ik na over het thema ‘sferen’.

Ad Verbrugge, die ik graag lees, gebruikt de term ‘sferische macht’. Dat is een boeiende term om culturen en contexten te typeren. Ook onze eigen context. Door een wonderlijk, mysterieus samenspel van allerlei factoren (volksaard, geschiedenis en traditie, gebeurtenissen, politiek, economie en klimaat), ontstaan ‘sferen’.

Zoals de ‘geest van Johan Cruijff’ Ajax inspireert en teistert, zoals de geest van geld de beurs beheerst, zoals in Iran een sferische tegenmacht voelbaar is, zoals secularisatie een atmosfeer in een cultuur beïnvloedt, zoals angst een gezinscultuur kan typeren, zo kun je naar de ‘sfeer’ van vrijwel elke context kijken. Dat is wat we voelen als we reizen naar andere culturen en voelen dat het leven er anders beleefd wordt. Dat is wat we voelen als we woorden zoeken naar wat er ‘in de lucht zit’. Ik voel dat zo’n begrip me gaat helpen om dit mooie jaar als Theoloog des Vaderlands te duiden.

Ik heb immers de sfeer geïnhaleerd en gevoeld van de Bunnik Side van FC Utrecht, de psychiatrische kliniek, de Tweede Kamer. En ik ga binnenkort naar een congres over de mogelijkheden van AI en ChatGPT en je voelt de vibe van de technologische revolutie. Op elke plek voel je een sferische component die grote invloed heeft. Als het lukt om dat op papier te krijgen, ontstaat misschien wel een soort ‘sferische schets’ van onze tijdgeest. Hoe gaaf zou het zijn als ik dat kan combineren met Bijbeluitleg. Bijvoorbeeld door portretten uit het Markus-Evangelie te beschrijven vanuit eenzelfde sferische werkelijkheid. Demonen genoeg in Markus, en onreinheid, en politieke macht, en weerstand tegen de ‘sfeer’ die Jezus belichaamt, een sferische macht die combattant is, helend en bevrijdend.

Nu ja, zo reis ik door werelden, theologie en literatuur. Toevallig genoeg zit ik te lezen in de roman van Joost de Vries, van De Groene Amsterdammer, met de titel ‘Hogere machten’. In de weken erna ontdek ik dat de dwarse filosoof Peter Sloterdijk een groots driedelig werk geschreven heeft over ‘Sferen’. Ik lees opnieuw ‘Als de goden zwijgen’ van Miskotte, over goden, machten en sferen. En vooral hoe de openbaring van de NAAM in Israël zich daartoe verhoudt. En ik lees Hartmut Rosa, ‘Resonanz’ (als voorbereiding op de conferentie in juni) en ik merk hoe het resonantiebegrip zich eigenlijk ook in die sfeer begeeft. Wat resoneert en waarom? Welke ‘goden en machten’ resoneren in een context?

Boek

Komende zomer hoop ik een boek te schrijven over dit jaar en al de ontmoetingen die ik had, en in dit wonderlijke weekend krijg ik daar iets meer grip op. En zin om te gaan schrijven.

Het maakt me overigens nu al alerter als het gaat om prediking. Wij weten: voor we het weten wordt prediking ingekapseld in de sfeer van de tijd. Als een preek ‘resoneert’ concluderen we soms vrij optimistisch dat het ter zake was. Maar de intuïtie is vrij sterk in mij, dat prediking ook een tegenmacht is die juist de sferische machten van de tijd tegenspreekt, die een andere sfeer present stelt. Preken is niet meebewegen op de vibes van de tijd. Er zit ook een tegendraadse macht in. Kill the vibe, zeggen we soms op De Wittenberg. Als iedereen meedeint in een bepaalde richting, moeten er mensen zijn die kunnen onttoveren. Dat zegt Miskotte ergens: je moet de betovering breken.

Mooie titel voor een preek trouwens, zeker ook voor jonge mensen: Kill the vibe.

Wordt vervolgd.

Kees van Ekris

Schrijf je in voor Company of Preachers