Zoek

Vragen en stellingen

Gespreksvragen

1  Hoe kan je vanuit bijvoorbeeld muziek met iemand een gesprek aangaan over geloof/zingeving?

2  Wat sprak je het meest aan van de bijbelstudie en wat riep vragen bij je op?

3  Welke dingen zou jij anders doen dan Elia omdat je nu leeft en niet toen? 

Stellingen om nog over door te praten

Stelling 1  Wonderen en grote tekenen van God zijn belangrijk om mijn geloof levend te houden.

Stelling 2  Ik verwacht en zie grootse dingen van God in mijn leven.

Stelling 3  Ik heb vertrouwen dat ik aansluiting kan vinden in het gesprek met seculiere mensen. 

Stelling 4  Ik ben het oneens met Tabitha als ze zegt dat vragen belangrijker zijn dan antwoorden.

Stelling 5  Het 'doen' van het evangelie vind ik net zo belangrijk of belangrijker dan het praten over het evangelie en geloof. 

Stelling 6  Het is belangrijk om Bijbelteksten aan te halen in gesprekken over geloof. 

Stelling 7  Het is belangrijk om christelijke termen aan te passen aan mijn gesprekspartner. 

Logo blauw DOW22

Stellingen en gespreksvragen DOW22

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief