Zoek

Over Studiedag Preken rondom Pasen

Studiedag Preken rondom Pasen

Preken in de Stille Week, op Goede Vrijdag en op Paasmorgen is een schitterend maar ook een veeleisend gebeuren. Het gaat over de grote mysterieën van het geloof, de Godverlatenheid van Jezus, verzoening, opstanding, het nieuwe leven. Die thema’s moet je niet uit de weg gaan, die moet je vieren en vertellen. Maar hoe?

Ter voorbereiding op die grote feestdagen bieden we als Areopagus, samen met het Cornelis Graafand Centrum, een studiedag aan ter voorbereiding op Pasen. We leggen 3 preken van Prof. Graafland op tafel, over het lijden van Christus en de opstanding. De deelnemers krijgen die preken vooraf toegezonden. Op de studiedag bestuderen we die preken gezamenlijk. De ervaring leert dat je daardoor beter geprepareerd wordt voor je eigen preken. Je hoort zinnen en gedachten die je overneemt, je wordt je bewust van hoe jij het anders zou zeggen en je hebt collega’s om mee te sparren.

We hebben enkele collega’s gevraagd in de analyse en het gesprek het voortouw te nemen. Piet Verhagen, Bram Kunz en Bernard van Vreeswijk zullen de preken uitleggen en becommentariëren en steeds ook een kort referaat houden over hoe vandaag te preken met Pasen. Bernard is recent gepromoveerd op de thematiek van de verzoening en zal zich daarop richten. Piet Verhagen zal de preken vanuit praktisch-theologisch perspectief benaderen, en Bram Kunz doorlicht de preken vanuit systematisch-theologisch oogpunt en met het oog op tijdgenoten. Maar de dag heeft ook een open karakter. Breng je eigen context ter sprake, stel vragen of deel van je inspiratie.

Is deze studiedag volgeboekt? Dan is er op 24 mei eenzelfde studiedag maar dan met het oog op het Pinksterfeest. Inschrijven kan hier : Studiedag Preken rondom Pinksteren

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.