Zoek

Over Kerkenraadstraining: dialoog, dans en duel - Amersfoort

Kerkenraadstraining: dialoog, dans en duel - Amersfoort

Prediking is geen individueel gebeuren. Het is niet slechts iets ‘van de dominee’. Dat bewustzijn is ons veel waard.

Prediking is ook een ‘systeem-vraag’. In welk ‘systeem’ functioneert de predikant? Wat is het klimaat rondom prediking? Hoeveel preekbeurten per jaar staan er in de agenda (plus rouwdiensten en bruiloften)? Hoeveel soorten activiteiten ‘moet’ de predikant doen? Hoeveel tijd is er voor studie, gebed en preekvoorbereiding? Wie waakt daarover? Mag de dominee tegenspreken? Hoe communiceren ouderlingen over hun observaties in het bezoekwerk? Gebeurt er nog bezoekwerk? Hoe werkt prediking door in kerkenraadsbeleid? Kan de Geest ook zo spreken door prediking, dat het doorwerkt in beleid en bewustzijn? En andersom: Hoe werken diakonale en missionaire ervaringen door in prediking?

Deze vragen staan ook in het boek Dialoog, dans duel. Preken voor tijdgenoten. Vragen voor predikers, maar ook voor kerkenraden. Prediking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en het is een vorm van liefde voor prediking om daarover goed en waardig met elkaar te spreken.

Kerkenraadsteams (jeugdouderling, pastoraal ouderling, evangelisatieouderling en de predikant) kunnen drie trainingsavonden volgen. Kees van Ekris neem het boek door, maar er is vooral ruimte voor onderling gesprek. Praat eens met elkaar over deze dingen. Wissel observaties uit, verrijk elkaar, ondersteun elkaar, deel de verantwoordelijkheden.

In het najaar van 2022 is er een training in Amersfoort, en volgend jaar in de regio’s Zwolle en in Rotterdam. Per keer kunnen 12 teams meedoen, dus je pikt ook iets mee van ervaringen uit andere dorpen of steden.

Het is een prachtige manier voor verdere verdieping, toerusting van de kerkenraad. Na corona zien we veel kerkenraden zoeken naar manieren om uit de pragmatiek te komen, om nieuwe inspiratie te vinden met elkaar. Hoe kun je weer het spoor vinden van wezenlijke gesprekken, over missie, over prediking, over opbouw van de gemeente. Welkom!

Vanwege locatie en werkvormen moeten we een limiet stellen aan het aantal deelnemers.

Data voor de bijeenkomst in Amersfoort zijn: 22 september, 20 oktober en 17 november. Van ca. 19.30-22.00

Inschrijving dient, namens de groep, door 1 vertegenwoordiger plaats te vinden. 

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Deelname kerkenraadstraining IZB € 75,00

Inschrijving dient, namens de groep, door één vertegenwoordiger plaats te vinden. Het tarief van € 75,- wordt per kerkenraadsdeelname in rekening gebracht (dus niet per persoon).