Zoek

Over Undefended Preaching –Existentieel bijbellezen en authentiek preken-Noordhorn

Undefended Preaching –Existentieel bijbellezen en authentiek preken-Noordhorn

In tien bijeenkomsten collegiaal oefenen in vormen van existentiële verificatie om te groeien in spiritualiteit en vrijmoedigheid, in authenticiteit en weerbaarheid

Je bent predikant en weet je geroepen het Evangelie te verkondigen, op zo’n manier dat je hoorders zich aangesproken, bemoedigd en uitgedaagd weten. Maar regelmatig worstel je met deze opgave. We ervaren allemaal dat het knap lastig kan zijn om te staan in de autoriteit die je gegeven is en de gemeente aan te spreken vanuit die geestelijke vrijheid.

Je voelt je heen en weer geslingerd tussen verschillende verwachtingen binnen de gemeente. Je loopt op tegen de eigen leefwereld van mensen, tegen de tijdgeest en haar thema’s, de twijfel en wanhoop, tegen je eigen ziel waar innerlijke stemmen je kunnen verwarren en tegen de praktijk van je eigen geloven die lang niet altijd spoort met wat je in de bijbeltekst hoort en verwoord moet worden in de preek.

Je voelt wel aan: dat zijn allemaal factoren die je kunnen remmen om ‘vrij’ te kunnen luisteren naar de tekst, naar jezelf, naar je hoorders, en in dat alles naar God. Het laat zich raden dat dit als vanzelf ook een vrijmoedig (s)preken belemmert.

Het blijft een eenzaam avontuur om Gods stem verstaan en daar woorden aan te geven Je verlangt ernaar en ervaart de urgentie ervan, maar tegelijk kan het je geregeld verlammen. Vanuit Areopagus zijn we overtuigd van de waarde om als collega’s daarin samen op te trekken, samen te zoeken en te ontdekken waar het voor jou op aankomt, als mens, als prediker en in je prediking. 

Je krijgt via deze training daartoe de mogelijkheid. De vraag die daarbij centraal staat is: Hoe kun je als prediker eerlijker en ontvankelijker leren luisteren naar Gods stem om zodoende vrij en authentiek, onbevangen en krachtig te spreken en daarmee dichterbij het leven en het hart van je hoorders te komen? 

In tien dagdelen ontmoeten we elkaar in een kring van collega’s rond een open bijbel en oefenen onszelf in een existentiële manier van lezen: wat hoor en wat zie ik, waar en hoe raakt dit gedeelte mijn leven, waar zit ik in dit gebeuren, hoe verhoud ik mij daartoe, en wat zegt dat (over) mij? Stapsgewijs wordt daarna een route gevolgd van persoonlijk luisteren naar publiekelijk (s)preken – dus van binnen naar buiten. Een interactieve opzet waarin we samen oefeningen en van elkaar leren. Met als doel: groeien in undefended preaching, een verkondiging waarin je overtuigd en vrijmoedig, zonder aan te vallen of te verdedigen, de Schriften ontvouwt voor hoorders van nu.

Wij geloven dat hier een sleutel tot verandering ligt. Om dichterbij je hoorders te komen moet je eerst een weg naar binnen gaan, steeds alle ‘domineesbagage’ afleggen om als méns zelf in verbinding te blijven met de sprekende God. Dat vraagt lef en moed. vaak is het kwetsbaar. Maar alleen dat geeft récht van spreken en réden tot spreken; en voedt de urgentie en de vrijmoedigheid om getuige te zijn van wat we ‘hoorden en zagen’, van het evangelie van de Gekruisigde en Opgestane. 

In de training wordt het gedachtegoed van het Instituut voor Undefended Leadership geïntegreerd.

Aan deze training zijn 50 studiebelastingsuren gekoppeld.

Programma van Existentieel bijbellezen en authentiek preken 2022 - 2023

Dag 1, donderdag 8 september
14:00 - 16:30 Wie ben jij als instrument?
Dag 2, donderdag 6 oktober
9:45 - 12:15 Ontvankelijk lezen
Dag 3, donderdag 3 november
9:45 - 12:15 Existentiële grondnoties
Dag 4, donderdag 1 december
9:45 - 12:15 Verdieping - Existentiële verificatie
Dag 5, donderdag 19 januari
9:45 - 12:15 Preken is zichtbaar maken
Dag 6, donderdag 9 februari
9:45 - 12:15 Relationele hermeneutiek
Dag 7, donderdag 9 maart
9:45 - 12:15 Wie is ontvanger
Dag 8, donderdag 30 maart
9:45 - 12:15 Leiderschapskwadrant
Dag 9, donderdag 11 mei
9:45 - 12:15 Authentiek spreken
Dag 10, donderdag 8 juni
9:45 - 12:15 Evaluatie

Lees meer over het programma

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
Regulier € 295,00