Zoek

Over Undefended Preaching –Existentieel bijbellezen en authentiek preken-Noordhorn

Undefended Preaching –Existentieel bijbellezen en authentiek preken-Noordhorn

Undefended Preaching –Existentieel bijbellezen en authentiek preken

In tien bijeenkomsten collegiaal oefenen in vormen van existentiële verificatie om te groeien in spiritualiteit en vrijmoedigheid, in authenticiteit en weerbaarheid

Je bent predikant en weet je geroepen het Evangelie te verkondigen, op zon manier dat je hoorders zich aangesproken, bemoedigd en uitgedaagd weten. Maar regelmatig worstel je met deze opgave. We ervaren allemaal dat het knap lastig kan zijn om te staan in de autoriteit die je gegeven is en de gemeente voor te gaan vanuit die geestelijke vrijheid.

Je voelt je zomaar heen en weer geslingerd tussen verschillende verwachtingen binnen de gemeente, de leefwereld van mensen waar je op aan wilt sluiten, de tijdgeest en haar thema’s, de herkenning en de vervreemding, de hoop en wanhoop die je ziet, je eigen ziel waar innerlijke stemmen je doen twijfelen of verdedigen en dat wat God te zeggen heeft.

Je komt jezelf geregeld tegen, omdat wat er omgaat in jouw hart en leven lang niet altijd spoort met wat je in de bijbeltekst hoort en verwoord moet worden in de preek.

Kortom, allemaal factoren die je kunnen remmen om vrij te kunnen luisteren naar de tekst, naar jezelf, naar je hoorders, en in dat alles naar God. Het laat zich raden dat dit als vanzelf ook een vrijmoedig (s)preken belemmert.

Wanneer heb je voor het laatst eerlijk geluisterd naar dat wat er in je omgaat en hierover gedeeld? Waar kan dit ter tafel komen? Hoe kun je tevoorschijn komen met je worstelingen en verlangens?

Je wilt herkend en erkend worden in het soms eenzame avontuur van Gods stem verstaan en de ontdekking wat jij daarin nu te zeggen hebt. Je verlangt de urgentie te voelen en de gedrevenheid om bij de hoorder te komen.

Kortom je verlangt naar connectie met de a/Ander en jezelf. Omdat het Evangelie je lief is! Je bent hierin niet de enige en daarom is het goed om te delen en te ontvangen.

Je krijgt de mogelijkheid om een periode met elkaar als collega’s op te trekken, samen te zoeken en te ontdekken. Een stoer avontuur waarin je kwetsbaar mag zijn. Een persoonlijke weg in gezamenlijkheid. Investeren in fellowship.

Hoe kun je als prediker eerlijker en ontvankelijker leren luisteren naar Gods woorden om zodoende vrij en authentiek, onbevangen en krachtig te spreken en daarmee dichterbij het leven en het hart van je hoorders te komen?

Dat is de kernvraag die centraal staat tijdens deze training. In tien dagdelen ontmoeten we elkaar in een kring van collega’s rond een open bijbel en oefenen onszelf in een open en existentiële manier van lezen: wat hoor en wat zie ik, waar en hoe raakt dit gedeelte mijn leven, waar zit ik in dit gebeuren, hoe verhoud ik mij daartoe, en wat zegt dat (over) mij?

Stapsgewijs wordt een route gevolgd van persoonlijk luisteren naar publiekelijk (s)preken – van binnen naar buiten. Een interactieve opzet met veel oefeningen en delen van ervaringen. Met als doel: groeien in undefended preaching.

In de training wordt het gedachtegoed van het Instituut voor Undefended Leadership geïntegreerd.

Wij geloven dat hier de sleutel tot verandering ligt. Als de woorden van de Schrift soms steeds minder lijken door te dringen en door te werken in je denken en doen, hoe kun je ze dan nog geloofwaardig overbrengen. Om dichterbij je hoorder te komen is er eerst een weg naar binnen nodig. Dat jij als eerste hoorder, eerlijk en ontvankelijk durft te zijn. Daar is lef voor nodig: alle bagage van kennis en zekerheden afleggen, de wijsheid van anderen even laten liggen. Om eerst zelf weer verbinding met de tekst te krijgen. Dan heb je récht van spreken en réden tot spreken. Collega’s die je hierin voorgingen, beloven dat daar muziek in zit!

Programma van Existentieel bijbellezen en authentiek preken 2022 - 2023

Dag 1, donderdag 8 september
14:00 - 16:30 Wie ben jij als instrument?
Dag 2, donderdag 6 oktober
9:45 - 12:15 Ontvankelijk lezen
Dag 3, donderdag 3 november
9:45 - 12:15 Existentiële grondnoties
Dag 4, donderdag 1 december
9:45 - 12:15 Verdieping - Existentiële verificatie
Dag 5, donderdag 19 januari
9:45 - 12:15 Preken is zichtbaar maken
Dag 6, donderdag 9 februari
9:45 - 12:15 Relationele hermeneutiek
Dag 7, donderdag 9 maart
9:45 - 12:15 Wie is ontvanger
Dag 8, donderdag 30 maart
9:45 - 12:15 Leiderschapskwadrant
Dag 9, donderdag 11 mei
9:45 - 12:15 Authentiek spreken
Dag 10, donderdag 8 juni
9:45 - 12:15 Evaluatie

Lees meer over het programma

Aanmelden

Je kan je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden

Prijzen

Ticket Prijs
Regulier € 295,00