Zoek

Over IZB-Lichtspoordag 2024 - Over de drempel

IZB-Lichtspoordag 2024 - Over de drempel

Elk jaar op de eerste zaterdag van november organiseert de redactie een toerustingsochtend voor vrijwilligers, met een praktijkgerichte lezing en enkele workshops. Deelnemers aan deze gratis toegankelijke bijeenkomst ontvangen informatie en inspiratie voor het werk.

De Lichtspoordag vindt dit jaar plaats op zaterdagochtend 2 november in Utrecht (Leidsche Rijn) Kerk aan het lint. 

De hoofdlezing krijgt de titel 'Over de drempel'; hoe open je een gesprek, zonder angst of voorbehoud.

Hoofdspreker is ds. F. van Roest, ouderenpastor in Zeist. Hij ervaart dat ouderenwerk niet zelden het stiefkindje in de gemeenten is. Het verdient meer aandacht en hij zet zich hier actief voor in. Gelukkig ziet hij dat het werk steeds meer aandacht krijgt en ook dat het inschakelen van jongere generaties hierbij belangrijk is. 

Het tweede deel van de ochtend kan een keuzeprogramma gevolgd worden. De thema's zijn op dit moment nog niet bekend.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dat kan via het aanmeldingsformulier. Aanmelden van meerdere personen is mogelijk.

Kijk ook eens op de website www.lichtspoor.nu voor uitgaven van het tijdschrift en diverse artikelen.