Zoek

Programma van Undefended Preaching – Amstelveen

Undefended Preaching – Amstelveen

Programma van Undefended Preaching - Amstelveen

Dag 1, donderdag 21 september
10:00 - 12:30 Wie ben jij als instrument?
Dag 2, donderdag 26 oktober
10:00 - 12:30 Ontvankelijk lezen
Dag 3, donderdag 16 november
10:00 - 12:30 Existentiële grondnoties
Dag 4, donderdag 14 december
10:00 - 12:30 Verdieping - Existentiële verificatie
Dag 5, donderdag 25 januari
10:00 - 12:30 Preken is zichtbaar maken
Dag 6, donderdag 15 februari
10:00 - 12:30 Relationele hermeneutiek
Dag 7, donderdag 21 maart
10:00 - 12:30 In gesprek met de ontvanger
Dag 8, donderdag 18 april
10:00 - 12:30 Leiderschapskwadrant
Dag 9, donderdag 30 mei
10:00 - 12:30 Authentiek spreken
Dag 10, donderdag 20 juni
10:00 - 12:30 Evaluatie
 1. Van 10:00 tot 12:30

  Wie ben jij als instrument?

  Als predikant ben je zelf het instrument, de intermediair tussen God en mens. Wie ben je als mens, als prediker? Waar loop je tegenaan of wat geeft je energie?

  Inzicht in wie jezelf bent, geeft je informatie over hoe je functioneert en hoe je de woorden van de bijbel hoort, begrijpt en verwerkt.

  In deze eerste bijeenkomst een workshop Leiderschapsego’s vanuit Undefended Leadership, waarin we stil staan bij de vorming van jou als persoon en het vergroten van je vrijheid

  • je wordt je bewust van je vorming als persoon en kunt de invloed daarvan op de prediking benoemen
  • je krijgt zicht op wie jij zelf bent als voorganger en het vergroten van je vrijheid, waardoor je roeping verder tot bloei komt
 2. Van 10:00 tot 12:30

  Ontvankelijk lezen

  Je hebt ontdekt hoe je ego gevormd is en wat je op de voorgrond en wat op de achtergrond laat zien of inzet. In relaties met anderen/de Ander en door je bron van erkenning te vinden – bij de Bron te leven – hoef je niet verdedigend te zijn, maar mag je in vrijheid dienen.

  Met deze inzichten gaan we een bijbelgedeelte lezen, wat staat er, wat hoor ik, wat haakt er, wat raakt aan mijn eigen leven, wat doet dit met me?

  Wat gebeurt er als je nieuwsgierig en open bent.

  • je oefent in woorden te ontvangen zonder gelijk alle theologische kennis in te zetten
  • je oefent in dit onder woorden brengen en delen met elkaar
 3. Van 10:00 tot 12:30

  Existentiële grondnoties

  Wat zou er te geloven en te preken zijn als je niet zelf van God had vernomen en telkens opnieuw zou horen? Aan de hand van vijf grondnoties over de levende werkelijkheid van God bespreken we hoe krachtig en kwetsbaar ons geloven is.

  • je verkent in deeloefeningen de realiteitszin
  • je onderzoekt hoe dit werkt in jouw leven en hoe dit aandacht krijgt in je prediking.
 4. Van 10:00 tot 12:30

  Verdieping - Existentiële verificatie

  Paulus wil een voorbeeld zijn voor de gemeente. Zo schrijft hij: Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat (Fil. 4 vs 9).

  Wat verkondig jij met je leven? Hoe maak je de navolging van Christus zichtbaar, in al je kwetsbaarheid!? We laten ons daarbij leiden door wat Rudolf Bohren hierover schrijft in Predigtlehre over de prediker als voorbeeld.

  • je leert ontwapenen: als mens met alle sores - gezin, relaties, karakter, geloof, tradities, tijdsgeest, twijfels etc.- aan het licht komen
  • je ontdekt dat undefended worden geen herprogrammering is d.m.v. skills, maar door je verbondenheid met de a/Ander, een veilige relatie
 5. Van 10:00 tot 12:30

  Preken is zichtbaar maken

  Vanuit een kunstwerk kan er een onverwachte, ontregelende vraag op je afkomen. De schilder heeft de tijd genomen om een detail neer te zetten.

  Zie jij nog wat je leest? Kun je verbeelden.

  Als prediker ben je de brug, de verbinder, de intermediair tussen God en mensen. Je begeeft je op twee oevers, hoe krijg je de boodschap van de ene kant naar de andere. Mensen vragen: wat moet ik me erbij vóórstellen!? Jij mag openbaren, ontvouwen. Zo word je als eerste ontvanger de doorgever.

  • Je oefent in kijken
  • Je oefent in visualiseren van een tekst en je ontdekt wat jouw beeldtaal is
 6. Van 10:00 tot 12:30

  Relationele hermeneutiek

  Welke sleutel hanteren we om de Bijbel te lezen? Dat is een fundamentele vraag in het preekproces. In de hermeneutiek vallen veel beslissingen die vèrgaande consequenties hebben voor de verkondiging.

  Veel bijbelse kernwoorden zijn relationele woorden: liefhebben, vertrouwen, belijden, bekeren, onderwijzen, zegenen enz. In deze bijeenkomst krijg je input vanuit de relationele hermeneutiek, zoals we die binnen Areopagus bepleiten.

  In de preekvoorbereiding raakt, al luisterend, je eigen levens- en geloofsverhaal verbonden met de werkelijkheid van toen. Dat leidt tot de zogenaamde horizonversmelting.

  • je wordt je bewust van je context waarin je je beweegt
  • je oefent in hermeneutische horizonversmelting waarbij woorden van toen en daar tot klinken komen in het hier en nu
 7. Van 10:00 tot 12:30

  In gesprek met de ontvanger

  De hoorder is een actieve ontvanger. Alles doet mee in het verstaan van de tekst, net als bij jezelf immers. De persoonlijkheid, Godsbeeld en stemming zijn belangrijke factoren in het hoorproces. In het luisteren is de hoorder in dialoog met zichzelf en de tekst en interpreteert en geeft er betekenis aan.

  Aan de hand van een feedbackformulier reageren een aantal gemeenteleden op een door jou gehouden preek m.b.t. hun luisterervaring. De uitkomst kan behulpzame inzichten geven maar kan ook onzeker en aarzelend maken. Het is goed om dat te onderkennen bij jezelf, met als uitgangspunt: je bent niet geroepen om hoorders te pleasen, maar wel om zo goed mogelijk gastheer/-vrouw te zijn. Hoe nodig je uit tot een ontmoeting in heilige ruimte. Hoe haal je mensen over de brug om te komen kijken!? Je mag een werkelijkheid ontvouwen waar de ander in betrokken wordt.

  • je luistert vanuit zelfontlediging om zo de leef- en belevingswereld van de hoorder binnen te gaan
  • je krijgt inzicht in de psyche van de hoorder
  • je krijgt tools en taal om de ruimte te openen voor ontmoeting
 8. Van 10:00 tot 12:30

  Leiderschapskwadrant

  Het gezamenlijk bijbellezen en delen geeft veel inzichten en verbindingen. Je hebt ontdekkingen opgedaan over je vorming als persoon, over je zijn (als mens en als voorganger), over je bewegen en verstillen. Je hebt je verdiept in de hoorder, een mens als jij met herkenbare issues en hoe je beide in dialoog bent met jezelf, de aangereikte tekst en God. In deze bijeenkomst een verdieping in een aantal houdingen in leiderschap. Hoe meer houdingen je je eigen weet te maken, hoe bewegelijker je wordt.

  • Je leert de acht houdingen in leiderschap kennen en hun spiegeleffect tussen mensen met behulp van het leiderschapskwadrant
  • Je oefent met praktijksituaties in je prediking en kunt je kracht en je angst benoemen
  • Je wordt uitgedaagd om beweeglijk te durven zijn als voorganger in het oefenen met verschillende situaties
 9. Van 10:00 tot 12:30

  Authentiek spreken

  We leggen nu de verbinding tussen inhoud en presentatie. Hoe kun je in de presentatie en communicatie zo persoonlijk mogelijk gezicht en stem geven aan je verkondiging. Wie en wat representeer je? Waar bevind je jezelf en welke positie neem je in ten opzichte van je hoorder. We verbinden dat met de doelstelling van de training: in hoeverre is er sprake van existentiële verificatie en een authentiek getuigenis?

  • in een korte voordracht maak je al het geoefende zichtbaar, hoorbaar, voelbaar
  • in het luisteren naar elkaar ervaar je ook hoorder te zijn
  • je geeft elkaar feedback wat inzicht geeft in waar en hoe de ander het verhaal ingetrokken wordt
 10. Van 10:00 tot 12:30

  Evaluatie

  Schatten verzamelen: wat neem je mee!?

  Wat is er veranderd, persoonlijk en in je preekproces en welk effect heeft dat?

  Wat zou je nog meer willen ontwikkelen en wat of wie heb je daarbij nodig?

  Documenten

  Deze activiteit heeft één gekoppeld document: .

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.