Zoek

Over Inspiratiebijeenkomst GZB, HGJB en IZB

Inspiratiebijeenkomst GZB, HGJB en IZB

Bidden om geloof – voor de ander

Onze bonden en iedereen die daarbij betrokken is, verlangen ernaar dat God ons werk gebruikt om het goede nieuws over Jezus Christus te brengen bij onze doelgroepen – of het nu gaat om een onbereikte groep in Ethiopië, mensen in een wijk die God niet kennen, of de nieuwe generatie in de kerk. We gunnen hen het geloof dat redt, inspireert en in beweging zet. Het gebed om dat geloof is daarbij fundamenteel, maar… hoe dan? Hoe werkt dat in de praktijk? Heeft het gebed de juiste plaats? En hoe verhoudt het zich tot Gods soevereiniteit? Over deze en andere vragen gaat het in de lezing die ds. Anne van Olst houdt na het officiële gedeelte van de ledenvergaderingen van de bonden. Anne van Olst is directeur van de EH en auteur van het boek ‘Bidden kun je leren’.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@izb.nl 

De bijeenkomst vindt plaats in aansluiting op de Algemene Ledenvergaderingen van elk van de drie organisaties, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid in 2022 en worden nieuwe plannen gepresenteerd. Meer informatie over de Ledenvergadering is hier te vinden.